Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Parametre spoločenstva, 5 časť (Poplatky z omeškania)

SVB Správca 2008 (seriál) 16.09.2008

V tejto časti seriálu si popíšeme možnosti pre nastavenie výpočtu poplatkov z omeškania. Tento článok bude súčasne aj posledným v sérii popisu nastavení parametrov spoločenstva a v ďalšej časti budeme pokračovať už novou témou.

Aby program počítal poplatky z omeškania je potrebné mať na začiatok tento výpočet povolený. Toto sa robí už na karte "Základné nastavenia", kde je potrebné zaškrtnúť možnosť "Počítať poplatky z omeškania"

Po povolení výpočtu poplatkov, môžeme prejsť na popis jednotlivých nastavení pre výpočet. Prepneme sa na na kartu "Poplatky z omeškania".

karta poplatky z omeškania

V časti "Parametre" môžete určiť akým spôsobom sa budú poplatky počítať. Pre "Spôsob výpočtu" sú dostupné tieto možnosti:
  • Percento z predpisu záloh za deň omeškania - poplatok z omeškania za každý deň sa počíta podľa nastaveného percenta zo sumy zálohy podľa predpisu.
  • Konštanta za deň omeškania - poplatok z omeškania za každý deň sa pripočíta ako konštantná suma nastavená nižšie v časti pre predpis záloh alebo vyúčtovanie.
Ak zadaný deň v mesiaci neexistuje sú možné tieto spôsoby výpočtu:
  • počítať od najbližšieho menšieho dňa
  • počítať od najbližšieho vyššieho dňa
V druhej polovici okna sú dostupné podrobnejšie nastavenia pre výpočet poplatkov z omeškania pre predpis záloh a pre vyúčtovanie.

Predpis záloh a poplatkov

Potrebné je nastaviť či sa jedná o jednorázové alebo mesačné počítanie. V prípade mesačnej intenzity je potrebné vybrať deň od ktorého sa má poplatok počítať. Ak zadaný deň v mesiaci neexistuje (napr 31 a pod.) tak sa bude počítať podľa nastavenia v časti "Parametre". Okrem intenzity je nutné ešte zadať hodnotu (percento alebo konštantu) pre výpočet poplatkov a tiež označiť ktoré z popisov platieb sa majú použiť ako úhrada pre zálohu podľa predpisu.

Vyúčtovanie nákladov

Nastavenie textu popisu a hodnoty je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. Rozdiel je len v tom, že intenzita výpočtu sa dá nastaviť len na jednorázový dátum. Ten je potrebné zadať do okienka s popisom "Počítať od".

Ak výpočet prebehol a všetko je nastavené správne tak v hlavnom okne programu sa budú nad tabuľkou prehľadu platieb zobrazovať vypočítané poplatky z omeškania.

poplatky z omeškania hlavne okno programu


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk