SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Adresár, nastavenie a použitie

SVB Správca 2008 08.09.2009

Aktualizácia 08/2009 prináša v programe jednu zásadnú zmenu. Mení sa práca a nastavenie adries ktoré sa používajú pre tlač predpisov, vyúčtovaní a pod. ako adresa vlastníkov, alebo adresa spoločenstva.

Celý článok

Nové typy položiek do predpisu a vyúčtovania

SVB Správca 2008 27.05.2008

Pri posledných aktualizáciách boli pridané nové položky ktoré je možné zadefinovať pri vytváraní predpisov záloh a neskôr využiť pri vypracovaní vyúčtovania. V tomto článku by sme si preto popísali ako vhodné tieto položky použiť a spôsob ako sa používajú pri výpočte vyúčtovania.

Celý článok

Správa chýb, konštanty do predpisu - zmena

SVB Správca 2008 13.05.2008

Po poslednej aktualizácii programu došlo k podstatnejšej zmene pri práci s formulárom pre vytváranie konštánt do predpisu a pri reakcii programu na neočakávanú chybu. V tomto článku by sme si preto popísali základné rozdiely, ktoré tieto zmeny priniesli.

Celý článok

Často kladené otázky, sprievodca vyúčtovania

SVB Správca 2008 29.04.2008

V dnešnej časti si popíšeme niekoľko najčastejšie riešených problémov s ktorými sa môžete stretnúť počas vypracovávania vyúčtovania (v sprievodcovi vyúčtovaním).

Celý článok

Predpis záloh a poplatkov, Konštanty (Novinky)

SVB Správca 2008 22.04.2008

Tabuľka zadávania konštánt do predpisu záloh, rovnako ako celý program, prešla zmenou. Okrem vizuálnej zmeny bola pridaná aj možnosť kopírovania konštánt medzi jednotlivými skupinami.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov na bývanie - novinky

SVB Správca 2008 08.04.2008

V dnešnej časti si popíšem novinky v prípade formulára pre zobrazenie vypracovaného vyúčtovania. Niektoré veci v tomto formulári sa zmenili (dizajnovo), niektoré ostali tak ako tomu bolo v predchádzajúcej verzii. Nová vec je možnosť, editovania poznámky v zobrazenom vyúčtovaní.

Celý článok

Často kladené otázky, vypracovanie vyúčtovania

SVB Správca 2008 01.04.2008

V dnešnej časti by som rád uverejnil pár často kladených otázok a ich riešenie. Všetky otázky súvisia s problémami, ktoré sa môžu objaviť počas vypracovávania vyúčtovania v novej verzii programu SVB Správca 2008. V tejto časti sa zameriame prevažne na otázky okolo vyúčtovania vody.

Celý článok

Sprievodca vyúčtovaním (Fakturačné skupiny, Novinky)

SVB Správca 2008 25.03.2008

V ďalšej časti popisu noviniek programu SVB Správca 2008 sa zameriame na popis zmien v sprievodcovi vyúčtovaním. Pribudla možnosť vkladať poznámku do vyúčtovania, zadávať faktúry podľa fakturačných skupín a iné vylepšenia ktoré si popíšeme v tejto časti.

Celý článok

Vyúčtovanie vody (Fakturačné skupiny, Novinky)

SVB Správca 2008 18.03.2008

V dnešnej časti seriálu sa zameriame na popis použitia fakturačných skupín pri vypracovaní vyúčtovania vody, kde je potrebné zadať cenu trochu iným spôsobom ako tomu bolo doteraz vo verzii programu SVB Správca 1.8

Celý článok

Nastavenie fakturačných skupín do predpisu.

SVB Správca 2008 11.03.2008

V predchádzajúcej časti sme si popísali ako zadefinovať nové fakturačné skupiny v programe SVB Správca 2008. V tejto časti budeme pokračovať ďalej. Popíšeme si ako zoskupiť položky v predpisoch záloh do skupín tak, aby sa dali jednotlivé skupiny vyúčtovať samostatne.

Celý článok

Novinky SVB Správca 2008 - Fakturačné skupiny

SVB Správca 2008 04.03.2008

V novej verzii programu SVB Správca 2008 bolo zavedených niekoľko podstatných zmien. V tejto časti seriálu začneme s popisom postupu vytvárania a využitia prvej z noviniek a to fakturačné skupiny položiek predpisu a vyúčtovania.

Celý článok

SVB Správca 2008 - nové verzie programu

SVB Správca 2008 19.02.2008

Program SVB Správca 2008 je tesne pred dokončením. Okrem množstva vylepšení programu, bude jedna hlavná zmena rozdelenie programu na 3 základné verzie. V tomto článku si trochu priblížime jednotlivé pripravované verzie.

Celý článok

>> 2 1 <<