SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009
Diár

Notice: Undefined variable: tableFaceBook in /data/0/1/018be983-7635-41aa-b3d1-8c7c388842ad/mmsoft.sk/web/index.php on line 625

Kontakt

Zmeny od verzie V2.3

- Okno s pripomienkou sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky.

- Obrazok priradený pripomienke sa zobrazuje aj v zozname udalostí a zozname notifikácie menín a narodenín.

- pridané sú týždenné prehľady nastavených pripomienok. Po kliknutí na príslušný deň v týždni sú pripomienky pre označený deň znázornené tmavšou farbou a pripomienky, ktoré majú periodicitu dennú, týždennú a pod. a majú byť pripomenuté v označený deň sú znázornené svetlejšou farbou.

- čiastočne je funkčný aj mesačný prehľad. Po kliknutí na príslušný deň sa podobne ako to bolo v dennom prehľade zobrazia pripomienky pre označený dátum. Zatiaľ v prehľade sú ešte nie znázornené dni na ktoré sú nastavené pripomienky farebne ako to je u týždenného prehľadu.

- pridaná možnosť nastavenia času zobrazenia úvodného okna. Čas môžete nastaviť v menu Nastavenia programu

- pridaná možnosť nastavenia automatického presunu pripomienok menín a narodenín do ďalšieho roku po ich pripomenutí.

Kontakt

Zmeny od verzie V2.07

- oprava chyby zobrazenia pripomienky s intervalom týždenne. Zobrazená pripomienka (s intervalom týždenne a nastavením na určitý deň v týždni) sa v prípade zobrazenia v zadaný deň nedala zatvoriť a opakovane sa zobrazovala.

Kontakt

Zmeny od verzie V2.05

-  Opravená chyba pri kopírovaní pripomienok.
- Zmena v zadávaní pripomienok s intervalom týždenne. Pripomienku je možné nadefinovať presne na požadovaný deň v týždni (napr. každý Pondelok, alebo pod.)
- Od tejto verzie diár vytvára samostatný zoznam pripomienok pre každého používateľa počítača podľa prihlasovacieho mena. Pri prechode z verzie V 2.03 sa všetky pôvodné pripomienky použijú pre práve prihláseného používateľa PC.
-  Podpora Importu a Exportu pripomienok. (Jednoduchá možnosť prenosu nastavených pripomienok medzi PC)
- Pri všetkých pripomienkach s nastavením notifikácie pred zadaným termínom (denne, týždenne a pod.) sa v hlavnom okne diáru zobrazuje vždy aj dátum, deň a čas najbližšieho pripomenutia.

Kontakt

Zmeny od verzie V2.03

- Oprava vysúvania okna kalendáru.
- Zmena v spôsobe použitia notifikácie pripomienok pre zadaný interval (denne, týždenne a pod). Pripomienky sa v zadanej perióde budú zobrazovať aj v čas nastavený v okienku pripomenúť aj. Doteraz to bolo okno s názvom naposledy o (t.j. v prípade intervalu denne a času napr. 17.00 sa pripomienka zobrazí každý deň o 17.00 hod. a pod.).

Kontakt

Popis programu

Diár je jednoduchý a prehľadný program na organizovanie všetkých dôležitých termínov. Umožňuje notifikovať bežné jednorázové pripomienky, ale aj opakovať poznačené udalosti v zadaných intervaloch (denne, týždenne, mesačne a ročne).

Po inštalácii sa Diár bude spúšťať automaticky pri štarte počítača a ako prvé po jeho zapnutí sa vždy ukáže zoznam termínov pre aktuálny deň. Ku tomuto zoznamu sa je tiež možné dostať aj neskôr cez menu programu. Ku každej pripomienke je možné nastaviť samostatnú melódiu, ktorá sa prehrá pri notifikácii a tiež samostatný obrázok.

Okrem týchto základných funkcií umožňuje Diár pripomínať meniny, ktoré je možné zapísať jednoducho po zadaní mena, ktoré sa má pripomínať bez potreby hľadania dátumu v kalendári. Okrem menín je možné nastaviť aj pripomínanie narodenín.

Notifikované termíny sa štandardne nevymazávajú, ale len sa presunú do zoznamu starých termínov, odkiaľ je ich možné jednoducho po nastavení nového dátumu vložiť do zoznamu na pripomenutie.

Pokiaľ musíte niekde odísť a z nejakého dôvodu by ste potrebovali nechat počítač pracovať ešte nejaký čas, tak pomocou diáru je možné nastaviť automatické vypnutie PC v presne nastavený čas.

Diár je program stále vo vývoji. Pokiaľ ste pri jeho používaní narazili na nejaké problémy tak budeme radi ak nás na ne upozorníte. Tiež píšte ak Vám v diári chýbala nejaká funkcia a boli by ste radi keby ju Diár obsahoval. Automaticky potom dostane upravenú verziu ak si budete želať priamo na vašu email adresu.

Kontakt

Obrazovky z Diára

Zobraziť

Zobraziť

Zobraziť

Zobraziť