SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - Popis skratiek pre Typ a MJ

SVB Správca 30.01.2007

Tento krátky článok popisuje používané skratky pri tvorbe všetkých druhov predpisov, ktoré je potrebné zadať do stĺpca pre Typ a MJ (mernú jednotku) položky.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Ručne vytvorený predpis

SVB Správca 25.01.2007

Jedná sa o najjednoduchšie vytvorený druh predpisu ale najťažšie neskôr spravovaný. Prípadná neskoršia úprava položiek je prácna a časovo náročná. Jeho použitie je vhodné len pre správu malého počtu bytov, napriek tomu je ale tento spôsob vhodný na vytvorenie prvého predpisu, lebo je jednoduchý na pochopenie.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Vytvárame predpis - úvod

SVB Správca 18.01.2007

Tento diel začína sériu článkov ohľadom vytvárania predpisov záloh a poplatkov. Problematika predpisov je dosť obsiahla jej zvládnutie umožňuje značné ušetrenie času pri práci s programom. Aby bolo možné podrobnejšie popísať všetky potrebné operácie bude tejto problematike venovaných niekoľko nasledujúcich dielov seriálu. Tento diel je úvodný a popisuje prehľad variant predpisov.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Údaje o spoločenstve

SVB Správca 11.01.2007

Dnes budeme pokračovať ďalšou časťou seriálu, kde si podrobnejšie popíšeme ďalšie kroky potrebné na založenie nového súboru s databázou obyvateľov spoločenstva. Po zapísaní prvého vlastníka do databázy budeme pokračovať vyplnením identifikačných údajov spoločenstva.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Úvod

SVB Správca 04.01.2007

Úvodný článok ku seriálu v ktorom sa Vám budem snažiť v niekoľkých dieloch priblížiť hlavné funkcie a postup činnosti v programe SVB Správca. V tejto časti začneme s popisom začiatku práce, teda čím a ako treba začať keď ste práve program nainštalovali a potrebujete vytvoriť prvý súbor s databázou obyvateľov spoločenstva.

Celý článok

DATABANKING SLSP a.s.

SVB Správca 27.12.2004

Od 27.12.2004 je dostupná nová Demo verzia programu SVB Správca. Súčasťou programu je od teraz nová služba DATABANKING Slsp a.s. Služba umožňuje v súčasnej verzii získať výpis z účtu za zadané obdobie, zadávať jednoduché alebo hromadné domáce platobné príkazy a získať výpis príkazov z elektronického bankovníctva.

Celý článok

>> 5 4 3 2 1 <<