SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia spotreby - Voda 1. časť

SVB Správca 10.04.2007

Aby bolo možné prejsť v programe SVB Správca na vypracovanie vyúčtovania je potrebné ešte zapísať spotrebu vody a tepla. Od dnešnej časti seriálu si popíšeme postup ako sa pracuje s evidenciou vody a ako vypracovať vyúčtovanie nákladov na vodu, ktoré sa neskôr použije pri vypracovaní celkového vyúčtovania bytu.

Celý článok

Import údajov predpisu záloh a vyúčtovania

SVB Správca 03.04.2007

V dnešnej časti seriálu si spomenieme užitočnú funkciu, ktorá umožní importovať vytvorené predpisy alebo vyúčtovania z iného súboru.

Celý článok

Prihlásenie/Odhlásenia vlastníka bytu

SVB Správca 27.03.2007

Program SVB Správca umožňuje viesť evidenciu aj pre viacerých vlastníkov alebo nájomcov bytu počas roku (ďalej len vlastníkov). Pokiaľ použijete vstavaný systém prihlásenia a odhlásenia aktuálneho vlastníka bytu, na konci roku program automaticky vygeneruje vyúčtovanie pre každého vlastníka bytu osobitne, podľa obdobia počas ktorého v byte býval.

Celý článok

Online načítanie platieb z účtu vedeného v Slsp a.s. (Databanking)

SVB Správca 15.03.2007

Program SVB Správca plne podporuje službu Databanking poskytovanú Slovenskou sporitelnou. Jednou z dostupných funkcií je online prevzatie platieb z účtu a priradenie na fiktívne účty vlastníkov bytov.

Celý článok

Evidencia platieb

SVB Správca 08.03.2007

V ďalšej ucelenej sérii článkov sa budeme venovať popisu krokov potrebných k zápisu a evidencii platieb, spôsobu vyrovnania preplatku alebo nedoplatku vyúčtovania nákladov pod. V tomto dieli začneme popisom krokov potrebných na bežnú evidenciu platieb zadávanú ručne, neskôr si popíšeme postup pre automatické načítanie z výpisu z banky.

Celý článok

Sumár záloh predpisov

SVB Správca 01.03.2007

Určite sa Vám niekedy stalo, že ste potrebovali zistiť koľko finančných prostriedkov je ku niektorému mesiacu od začiatku kalendárneho roku podľa predpisov záloh zaplatené. Program SVB Správca Vám dokáže tento aktuálny stav kedykoľvek vypočítať.

Celý článok

Tipy a triky pre prácu s predpisom záloh 2

SVB Správca 22.02.2007

Posledná funkcia ktorú som v predchádzajúcom článku zámerne vynechal je výpočet zálohy položky predpisu. Táto funkcia dokáže podľa vyúčtovania predchádzajúceho roku vypočítať zálohu na položku tak, že zohľadní už zaplatené zálohy pre daný účtovný rok do dátumu platnosti nového predpisu.

Celý článok

Tipy a triky pre prácu s predpisom záloh

SVB Správca 15.02.2007

Sériu článkov popisujúcich vytvorenie predpisu záloh a poplatkov dnes ukončíme prvou časťou prehľadu tipov, ktoré Vám môžu zjednodušiť prácu s programom.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Automaticky generovaný predpis
Vkladáme položky predpisu

SVB Správca 08.02.2007

Po úspešnom vytvorení tabuľky konštánt môžeme pokračovať vytváraním predpisu záloh vložením položiek, ktoré sú automaticky prepojené s tabuľkou konštánt. Tento spôsob má veľkú výhodu v rýchlom vytvorení predpisov pre celý spravovaný dom bez nutnosti editovať každý predpis, každého vlastníka samostatne.

Celý článok

SVB Správca - kurz, Automaticky generovaný predpis
Tabuľka konštánt

SVB Správca 01.02.2007

V predchádzajúcom diele sme si popísali ako postupovať v prípade, že vytvárame predpis ručne, t.j. vložením položiek bez automatickej aktualizácie. V tejto časti začneme s postupom pre vytvorenie automatického predpisu prepojeného s tabuľkou konštánt a automatickou aktualizáciou podľa zmien dát.

Celý článok

>> 5 4 3 2 1 <<