SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 3. časť

SVB Správca 21.08.2007

Po krátkej letnej prestávke, budeme dnes pokračovať treťou časťou popisu sprievodcu vyúčtovaním. Popíšeme si možnosť vloženia spotreby UK, TUV a SV cez automatický výpočet alebo import týchto hodnôt z externého súboru.

Celý článok

Sprievodca vyúčtovaním - Možnosti vyúčtovania

SVB Správca 03.07.2007

Pred pokračovaním v popise ďalších funkcií sprievodcu vyúčtovaním si najskôr popíšeme okno možností vyúčtovania. Uvedené okno sa automaticky zobrazí pred štartom sprievodcu vyúčtovaním, pokiaľ bolo v programe vytvorené aspoň jedno vyúčtovanie.

Celý článok

Sprievodca vyúčtovaním - 2. časť

SVB Správca 26.06.2007

V ďalšom kroku sprievodcu vyúčtovaním je potrebné zadať, prípadne len skontrolovať a potvrdiť osobomesiace bytov. O tom ako to spraviť a ako si výpočty uľahčiť bude dnešný diel článku.

Celý článok

Sprievodca vyúčtovaním - 1. časť

SVB Správca 19.06.2007

Dnešnou časťou seriálu začneme (aj keď trochu s meškaním) popis ďalšej dôležitej časti programu SVB Správca a to je sprievodcu vyúčtovaním. V nasledujúcich niekoľkých dieloch si prejdeme a popíšeme ako je potrebné zadať údaje pre vypracovanie vyúčtovania a čo všetko je nutné alebo aj možné zadať v jednotlivých krokoch sprievodcu, prípadne ako si uľahčiť vypracovanie vyúčtovania.

Celý článok

Založenie súboru pre nové obdobie.

SVB Správca 12.06.2007

Po krátkej prestávke, dnes spravíme menší skok. Keďže termín pre vypracovanie vyúčtovania nákladov na bývanie je už za nami, v dnešnej časti sa budeme prednostne venovať návodu ako vytvoriť súbor s databázou pre nové obdobie tak, aby sa preniesli všetky potrebné údaje bez nutnosti ich znovu zadať. K popisu funkcií sprievodcu vyúčtovaním sa vrátime v ďalších dieloch.

Celý článok

Často kladené otázky - Vypracovanie vyúčtovania

SVB Správca 29.05.2007

Pred tým ako začneme sériu článkov zameranú na popis sprievodcu vyúčtovaním a postupu vypracovania vyúčtovania (z časových dôvodov nie je toto možné stihnúť formou seriálu), v tejto časti spomeniem najčastejšie kladené otázky k tejto téme a všetko čo je vhodné aby bolo spracované ešte pred zadávaním posledných údajov do sprievodcu.

Celý článok

Použitie prepočtu podľa vyhlášky č.630/2005

SVB Správca 22.05.2007

V programe SVB Správca bola začiatkom roku doplnená možnosť použiť pre výpočet vyúčtovania aj postup podľa vyhlášky Úradu sieťových odvetví číslo 630/2005, ktorá určuje pravidlá pre rozpočet množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítanie množstva dodaného tepla.

Celý článok

Evidencia spotreby - Teplo na kúrenie

SVB Správca 15.05.2007

V aktuálnej verzii programu (verzia 1.8), sa spotreba tepla pre jednotlive byty (ak bola cena rovnaká počas celého roku) zadáva priamo v sprievodcovi vyúčtovaním. V prípade ale ak sa cena tepla počas roku zmenila je nutné zadať spotrebu vlastníkov zadať ešte pred spustením sprievodcu do formulára o ktorom si povieme viac v tomto článku.

Celý článok

Evidencia spotreby - Voda 3. časť (Vyúčtovanie)

SVB Správca 24.04.2007

Po úspešnom zapísaní nameraných stavov meračov vody je možné prejsť k vypracovaniu vyúčtovania. Ako treba postupovať, čo je potrebné ešte zadať a čo znamenajú jednotlivé karty používané pri vypracovaní vyúčtovania? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať v dnešnom článku.

Celý článok

Evidencia spotreby - Voda 2. časť (Denník meračov)

SVB Správca 17.04.2007

Okrem popísaného spôsobu hromadného odpisu stavu vody je možné vodu vkladať aj cez denník meračov. V tomto prípade je aj dostupných viacej možností pre správu a editovanie vložených hodnôt.

Celý článok

>> 5 4 3 2 1 <<