SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Parametre spoločenstva, 4 časť (Fakturačné skupiny, Import)

SVB Správca 2008 (seriál) 02.09.2008

V dnešnej časti sa budeme venovať nastaveniu importu platieb a ich priradeniu pre jednotlivých vlastníkov, nastavenie fakturačných skupín a zapnutie duálneho zobrazenia súm. Ku nastaveniu poplatkov z omeškania sa vrátime v ďalšej časti.

Karta "Import"

Program SVB Správca umožňuje import platieb zo súboru, alebo online načítanie údajov priamo z účtu (online funkcia dostupná len pre Slsp a.s.). Na priradenie platieb jednotlivým vlastníkom, je možné využiť triedenie stiahnutých obratov podľa variabilného (VS) alebo špecifického symbolu (SS). Nastavenia sú pre oba prípady rovnaké.

karta import

Zatriedenie platieb prebieha podľa nastavenej masky. Písmená vv v maske označujú, že na tejto pozícii sa nachádza číslo identifikujúce číslo vchodu a písmená bb, identifikujú číslo bytu. Ak sa v maske použije číslo 0, tak sa všetky čísla variabilného symbolu na tejto pozícii budú ignorovať a nepoužijú sa pre zatriedenie platby. Prednastavené sú dve verzie masky. Jedna je vvbb kde sa očakáva ako prvé dvojčíslie identifikujúce číslo vchodu a druhé číslo bytu. Druhá pripravená maska reprezentuje opačné poradie ako bolo v prvom prípade. Obe masky sú pre 4 ciferné VS alebo SS. V prípade ak je VS alebo SS viac miestny treba doplniť potrebný počet núl. Teda napríklad pre 8 miestny VS, kde číslo vchodu a bytu bude na konci, treba masku upraviť nasledovne: 0000vvbb

Karta "Fakturačné skupiny"

Fakturačnú skupinu (FS) predstavuje ľubovolné celé číslo. Po priradení rovnakého čísla FS položkám v predpisoch vytvoríte skupinu, pre ktorú sa bude samostatne zadávať faktúra za skutočné náklady a tiež sa samostatne vypočítajú skutočné náklady pre danú položku. (napríklad položka elektrina spoločných priestorov bude pre 1. vchod v FS 1 a pre ostatné vchody v skupine 2. Pre Prvý vchod sa pri vyúčtovaní zadá samostatná, iná faktúra ako pre ostatné vchody a pod.)

karta fakturacne skupiny

Viac o tom ako zadefinovať fakturačné skupiny už bolo popísané v tomto článku. Ďalšie informácie o ich použití budú spomenuté pri popise predpisu záloh, vyúčtovanie vody a pod.

Karta "SKK/EUR"

karta SK/EUR

Duálne zobrazovanie súm v predpise a vyúčtovaní je štandardne vypnuté. Zobrazovanie duálnych súm sa zapne na karte SKK/EUR zaškrtnutím políčka označeného ako "Používať duálne zobrazovanie cien". V čase pridania tejto funkcie nebol ešte k dispozícii konverzný kurz, preto je ho potrebné nastaviť ručne. (konverzný kurz je 30,126 Skk/1Eur). Do konca roka je vhodné nechať ako hlavnú menu nastavenú SKK a ako vedľajšiu EUR. Po novom roku sa môže hlavná mena zameniť za EUR. Duálne sa zobrazujú niektoré sumy v hlavnom okne, jednotlivé položky predpisu, celková suma predpisu a celková suma vyúčtovania.