SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Údaje o spoločenstve

SVB Správca 11.01.2007

Dnes budeme pokračovať ďalšou časťou seriálu, kde si podrobnejšie popíšeme ďalšie kroky potrebné na založenie nového súboru s databázou obyvateľov spoločenstva. Po zapísaní prvého vlastníka do databázy budeme pokračovať vyplnením identifikačných údajov spoločenstva.

Ďalší krok pri vytváraní nového súboru spravovaného spoločenstva je zadanie identifikačných údajov. Tieto údaje spoločenstva budú neskôr programom používané napríklad pri tlačových zostavách.

Zobrazené dialógové okno na zadanie údajov je možné vyvolať len cez menu programu, pre názornosť je táto voľba znázornená aj na obrázku V menu programu nájdete túto možnosť v submenu možnosti: Možnosti -> Parametre spoločenstva

Pokiaľ plánujete používať penalizovanie oneskorených platieb, môžete zapnúť výpočet poplatkov z omeškania. Toto nie je ale bezprostredne nutné v kroku vytvárania nového súboru spoločenstva a preto zapnutie tejto voľby je možné vykonať aj neskôr. Podrobnejší popis nastavenia výpočtu poplatkov z omeškania si preberieme v niektorom z ďalších častí seriálu. V tomto okamihu je pre nás zaujímavá voľba umiestnená v ďalšom riadku.

V časti Úplný názov spoločenstva je potrebné zadať meno spoločenstva s prípadným doplňujúcim textom, ktoré sa bude zobrazovať vo všetkých tlačových zostavách v hlavičke.

V ďalšej časti je potrebné nastaviť adresu na ktorej je sídlo spoločenstva. Adresa sa zadáva do riadkov v pravej časti okna s označením Adresa spoločenstva. Táto adresa je neskôr použitá aj v hlavičkách tlačových zostáv. V ľavej časti je adresa vlastníkov bytov, ktorá sa používa v prípade tlače predpisu záloh a poplatkov alebo vyúčtovania nákladov ako adresa vlastníka bytu, kde číslo bytu sa doplní automaticky podľa osobných údajov každého vlastníka. V prípade, ak adresa spoločenstva a vlastníkov je totožná, teda v správe máte len jedno spoločenstvo (vlastný obytný dom), nie je potrebné adresu zadávať dvakrát, ale stačí ju vyplniť len raz (časť adresa nájomníkov (vlastníkov)) a zaškrtnúť voľbu Zhodné adresy spoločenstva a obyvateľov.

Pokiaľ sme úspešne vyplnili prvú polovicu formulára môžeme prejsť k vyplneniu ostatných údajov. Tu je veľmi dôležité správne nastavenie roku platnosti dát. Tento rok je neskôr použitý ako účtovný rok a vzťahuje sa ku nemu aj správa platieb, predpisov, vyúčtovania, automatické dopĺňanie dátumov a pod.

V prípade používania programu správcom viacerých spoločenstiev je možné vlastníkov jednotlivých bytov odlíšiť okrem automaticky generovaného ID a kódom spoločenstva, ktoré je ako súčasť ID. V inom prípade túto hodnotu nemusíte meniť, môže ostať na pôvodnej 00 alebo na 01. Časť Celkovú alebo Úžitkovú plochu domu nie je potrebné zadávať. Táto hodnota sa automaticky aktualizuje podľa plôch jednotlivých bytov, ktoré ste zadali pri vkladaní vlastníka do databáze. Súčasne takto slúži aj ako spätná kontrola, či sú plochy jednotlivých bytov správne zadané a či ich súčet dáva celkovú plochu domu.

Posledná vec ktorú môžete, ale nemusíte zadať, je prihlasovacie meno a heslo do služby Databanking Slovenskej sporiteľne. Zadanie týchto údajov Vám neskôr zjednoduší prácu pri online sťahovaní platieb z účtu priamo do programu alebo prácu s modulom Databanking. Viac o službe Databanking môžete nájsť na tomto odkaze. Pokiaľ službu Databanking nebudete používať políčka ostanú prázdne. Nakoniec je potrebné uloženie údajov potvrdiť, tlačidlom použiť.

Skrátený názov spoločenstva použitý len pre okamžitú identifikáciu údajov na pracovnej ploche programu je možné zadať cez menu, ktoré vyvoláte stlačením pravého tlačidla myšky. Ako prvá ponúkaná voľba je zmena názvu spoločenstva, kde je cez dialógové okno možné zadať názov identifikujúci súbor spoločenstva.

V ďalšej časti si popíšeme ako začať s vytváraním predpisu záloh a poplatkov. Všetky pripomienky alebo otázky môžete písať do fóra na stránke.