SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Konštanty (Novinky)

SVB Správca 2008 22.04.2008

Tabuľka zadávania konštánt do predpisu záloh, rovnako ako celý program, prešla zmenou. Okrem vizuálnej zmeny bola pridaná aj možnosť kopírovania konštánt medzi jednotlivými skupinami.

Základná myšlienka práce pri zadávaní konštánt, ktoré sa neskôr použijú v predpise záloh, je stále rovnaká. Pre zopakovanie si pripomenieme, že konštanty sa používajú pre automaticky aktualizované položky predpisu.

Konštanty je možné pre lepšiu prehľadnosť a poriadok zoskupovať do skupín. Tieto skupiny majú len organizačný charakter a ďalej sa inak nepoužívajú, preto ich názov nemusí byť rovnaký ako názov skupín v predpise. Je výhodné vytvárať pre každý predpis novú skupinu konštánt aby neskôr nevznikol problém, že nebude jasné ktorá konštanta je v ktorom predpise použitá.

Filozofia zadávania konštánt ostala rovnaká, to znamená, že pri definovaní konkrétnej konštanty sa zadá len jej názov a hodnota. Táto hodnota je momentálne bez rozmerné číslo. To znamená, že v tejto fáze sa nezadáva ešte či sa jedná o konštantu podľa m2 alebo osôb a pod. Toto sa určí až neskôr, pri vkladaní konštanty do predpisu záloh. Stav konštanty (či je použitá v predpise alebo nie) sa zobrazuje zeleným podfarbením celého riadku pre prípad nepoužitej konštanty. Takúto konštantu je možné v prípade potreby vymazať. Konštanty ktoré nie sú podfarbené zelenou farbou nie je možné vymazávať, lebo v predpisoch kde boli použité by to spôsobilo vynulovanie príslušnej zálohy na danú položku. Pri pokuse o zmazanie Vás bude, program informovať o predpise v ktorom je konštanta použitá a nepovolí sa jej zmazanie.

tab konstanty

Aby bola práca z konštantami jednoduchšia, bola od verzie SVB Správcu 2008 doplnená možnosť kopírovať konštanty. Kopírovanie konštánt určite spríjemní a urýchli prácu v prípade vytváranie novej sady konštánt, pre nové predpisy, kde je potrebné aby konštanty mali rovnaký názov len inú hodnotu.

tl. kopirovania

Kopírovanie konštánt prebieha podobne ako je to bežné aj v prípade napríklad kopírovania vlastníkov bytov. V zozname konštánt nájdeme konštantu ktorú potrebujeme prekopírovať. Ďalej stačí postupovať podľa nižšie uvedeného jednoduchého postupu kopírovania:
  • označte položku kliknutím na jej meno v tabuľke
  • klávesovou skratkou Ctrl+C (alebo kliknutím na tlačidlo podľa obrázku) ju skopírujte do pamäte
  • vyberte novú skupinu, kde potrebujete položku prekopírovať
  • použite klávesovú skratku Ctrl+V pre vloženie položky do novej skupiny (alebo kliknutím na príslušné tlačidlo umiestnené vpravo od tabuľky)
Všetky zmeny v položkách sa uložia až po potvrdení zmien kliknutím na tlačidlo "Použiť".