SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním (Fakturačné skupiny, Novinky)

SVB Správca 2008 25.03.2008

V ďalšej časti popisu noviniek programu SVB Správca 2008 sa zameriame na popis zmien v sprievodcovi vyúčtovaním. Pribudla možnosť vkladať poznámku do vyúčtovania, zadávať faktúry podľa fakturačných skupín a iné vylepšenia ktoré si popíšeme v tejto časti.

Nebudeme sa dnes zaoberať celým popisom jednotlivých krokov sprievodcu vyúčtovaním, ale zameriame sa len na popis hlavných zmien.

Krok 4

V tomto kroku sprievodcu sa zadáva spotrebované množstvo pre vodu, alebo teplo. Ak počítate tieto údaje cez denníku meračov stačí len nastaviť automatické prepojenie a údaje sa prenesú do vyúčtovania automaticky.

krok 4

Zmena ale nastala v tom, že teraz je zobrazená vždy len jedna položka (teplo, voda), podľa označenia v zozname vpravo od tabuľky. Táto zmena nastala hlavne preto, aby bolo možné v budúcnosti pridávať do programu ďalšie položky, pre ktoré sa budú zadávať skutočné náklady týmto spôsobom. To by už v predchádzajúcej verzii nebolo možné. Prepojenie na automaticky vypočítané údaje sa vykoná pomocou tlačidla "Možnosti" a výberom príslušnej položky menu (Prepojenie s tabuľkou SV, TUV alebo UK). Tiež stále je možné v tomto kroku importovať údaje z externého súboru tak, ako už bolo popísané v predchádzajúcich častiach seriálu.

Krok 5

V časti zadávania nákladov podľa faktúr môžu byť niektoré položky zobrazené viacej krát. Je to vtedy ak máte rovnakú položku priradenú pre rôzne fakturačné skupiny. Vtedy je potrebné zadať náklady pre danú položku pre každú fakturačnú skupinu samostatne. Ku ktorej fakturačnej skupine položka patrí, je zobrazené v úplne pravom stĺpci tabuľky, s označením "FS".

krok 5

Vo verzii programu "Profesionál" alebo "Mini s peňažným denníkom" je odblokované tlačidlo "Aktualizovať". Kliknutím na toto tlačidlo sa prenesie súčet všetkých zapísaných faktúr v peňažnom denníku pre jednotlivé položky priamo do tejto tabuľky faktúr. Podmienkou je samozrejme mať zapísané faktúry v peňažnom denníku, lebo v opačnom prípade sa neprenesú žiadne údaje.

Krok 8 (Nová funkcia)

Tento krok sprievodcu sa v staršej verzii programu nenachádzal. Krok 8 umožňuje zapísať hromadnú poznámku do všetkých vyúčtovaní. Poznámka sa zapisuje rovnako ako v prípade predpisov. Po prepočítaní vyúčtovaní je možné pre každé vyúčtovanie túto poznámku editovať samostatne.

krok 8

Treba si ale dať pozor v tom, že zmenená poznámka lokálne vo vyúčtovaní (nie hromadne pomocou sprievodcu) sa už neaktualizuje pri editácii vyúčtovaní, ak bola upravená v tomto kroku sprievodcu. Bude ju potrebné upraviť samostatne, neskôr, po aktualizácií vyúčtovaní.