SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vyúčtovanie vody (Fakturačné skupiny, Novinky)

SVB Správca 2008 18.03.2008

V dnešnej časti seriálu sa zameriame na popis použitia fakturačných skupín pri vypracovaní vyúčtovania vody, kde je potrebné zadať cenu trochu iným spôsobom ako tomu bolo doteraz vo verzii programu SVB Správca 1.8

Vypracovanie vyúčtovania vody prebieha rovnako, ako tomu bolo v prípade staršej verzie programu. Je tu ale pár zmien:

  • cena vody sa zadáva samostatne pre každú fakturačnú skupinu
  • pribudla možnosť zapísať odpis stavu vody aj pre centrálny merač domu
  • cena pre korekciu spotreby vody podľa centrálneho merača domu sa aktualizuje automaticky

Cena vody

Od vyúčtovania za rok 2007 dochádza k zmene pri zadávaní ceny vody. Zadáva sa fakturovaná spotreba vody a fakturovaná cena. Z týchto údajov sa vypočíta automaticky cena za 1 m3. Pri zadávaní ceny vody je potrebné vybrať aj fakturačnú skupinu pre ktorú je cena platná.

FS voda

Odpis stavu centrálneho merača domu

Po kliknutí na položku menu "Merač domu" je možné rovnakým spôsobom ako je tomu v prípade bytových meračov zapísať odpis stavu centrálneho merača domu. V prípade použitia fakturačných skupín, je potrebné zapísať odpis stavu merača pre každú fakturačnú skupinu samostatne. Výber fakturačnej skupiny, pre ktorú sa zapisuje spotreba, sa vykoná kliknutím na zoznam vedľa tabuľky s odpisom stavu merača domu.

FS voda

Po zapísaní stavu merača domu je sprístupnená tabuľka korekcií spotreby, podľa merača domu. V tabuľke je zobrazené obdobie, stav merača domu a súčet bytových vodomerov. Výpis je vždy aktuálny podľa označenej fakturačnej skupiny v zozname. Ak vyžadujete korigovať bytové vodomery podľa stavu merača domu pre danú fakturačnú skupinu, stačí kliknúť na tlačidlo pod tabuľkou, s označením "Korekcia podľa domu" a svoju voľbu potvrdiť kliknutím na tlačidlo "Použiť". Automaticky sa vypočíta korekcia spotreby pre každého vlastníka podľa jeho aktuálnej spotreby.

FS voda

Takto vloženú automatickú korekciu spotreby je možné hromadne odstrániť po kliknutí na tlačidlo "Možnosti" a výberom možnosti "Odstrániť korekciu"

Cena pre korekciu spotreby

Cena pre automatickú korekciu sa automaticky aktualizuje podľa ceny vody pre dané obdobie. Aby bola cena korekcie správna, musí byť obdobe platnosti ceny a obdobie pre korekciu vody rovnaké, V opačnom prípade ostane cena nastavená na hodnotu 0 Sk.