SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Nastavenie fakturačných skupín do predpisu.

SVB Správca 2008 11.03.2008

V predchádzajúcej časti sme si popísali ako zadefinovať nové fakturačné skupiny v programe SVB Správca 2008. V tejto časti budeme pokračovať ďalej. Popíšeme si ako zoskupiť položky v predpisoch záloh do skupín tak, aby sa dali jednotlivé skupiny vyúčtovať samostatne.

Zoskupovať položky do fakturačných skupín je možné jednak pri vytváraní nového, alebo aj pri editácii už skôr vytvoreného predpisu. Ako prvé je potrebné otvoriť okno "Tvorby predpisu", kde sa štandardne vytvárajú predpisy záloh.

V pravej časti pribudol nový stĺpec označený ako "FS". Skratka "FS" v celom programe označuje fakturačnú skupinu. Pre všetky položky je východzia hodnota FS nastavená na 1. (číslo 1 reprezentuje hlavnú skupinu do ktorej sú zoskupené automaticky všetky položky pri vytvorení)

fakturacne skupiny tabulka

Zmenu fakturačnej skupiny urobíme kliknutím pravého tlačidla na myške a výberom položky z kontextového menu podľa obrázku.

fs menu

Na výber sú dve možnosti:
  • Nastaviť skupinu aktuálnej položke
  • Nastaviť skupinu celému vchodu
Ak teda potrebujete upraviť fakturačnú skupinu len v otvorenom predpise tak stačí vybrať prvú možnosť ("Nastaviť skupinu aktuálnej položke") a vybrať číslo skupiny do ktorej požadujete priradiť položku. Zmenu je potrebné ešte potvrdiť tlačidlom "Použiť".

Pre hromadné úpravy je výhodné použiť druhú možnosť. Tá spôsobí hromadné priradenie položiek (platí pre označený riadok predpisu) do vybratej fakturačnej skupiny pre všetky predpisy v jednom vchode.

Príklad:
Ak máme napríklad dom s počtom 34 bytov, dvoma vchodmi, kde v prvom vchode sú byty číslo 1 až 17 a v druhom 18 až 34. Potrebujeme zoskupiť položky pre studenú vodu pre prvý vchod do samostatnej fakturačnej skupiny. Po kliknutí na riadok v ktorom sa nachádza položka "studená voda" a výberom možnosti "Nastaviť skupinu celému vchodu" zaradíme každú položku, studená voda, do označenej fakturačnej skupiny pre prvý vchod (platí pre predpis s rovnakým dátum ako je otvorený predpis).

Predpisy s rovnakou platnosťou ale pre vlastníkov druhého vchodu ostanú stále zaradené do východzej, teda hlavnej skupiny. Podobným postupom je možné zoskupiť aj položky pre druhý, vchod do inej skupiny, alebo nastaviť fakturačnú skupinu pre ľubovoľnú inú položku.