SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Novinky SVB Správca 2008 - Fakturačné skupiny

SVB Správca 2008 04.03.2008

V novej verzii programu SVB Správca 2008 bolo zavedených niekoľko podstatných zmien. V tejto časti seriálu začneme s popisom postupu vytvárania a využitia prvej z noviniek a to fakturačné skupiny položiek predpisu a vyúčtovania.

Zavedenie fakturačných skupín do programu bola jedna z častých požiadaviek, s ktorou som sa stretával už dávnejšie. Ich využite môže byť samozrejme rôzne ale primárne boli fakturačné skupiny do programu zavedené z dôvodu, aby bolo možné samostatne fakturovať napríklad náklady na vodu, alebo elektriku spoločných priestorov (a pod.) pre jednotlivé vchody. Týmto sa teda rieši nemožnosť vypracovať vyúčtovanie pre spomenuté položky cez samostatné faktúry za každý vchod (vo verzii 1.8 sa musela voda alebo elektrika spoločných priestorov vyúčtovať len cez jednu spoločnú faktúru, kde v prípade viacerých faktúr tento spôsob viedol k nepresnostiam).

Fakturačnú skupinu predstavuje ľubovolné celé číslo. Po priradení rovnakého čísla skupine položiek v predpise sa bude pri výpočte s touto skupinou pracovať samostatne a vyúčtovanie pre túto skupinu sa vypočíta nezávisle od nezačlenených položiek.

Zadanie fakturačných skupín

Ako prvé je potrebné fakturačné skupiny nadefinovať. Z dôvodu prehľadnosti sa odporúča definovať skupiny podľa čísla vchodu, ale v princípe je možné použiť úplne ľubovolné čísla okrem čísla 1, ktoré je rezervované ako hlavná skupina (číslo hlavnej skupiny 1, majú priradené automaticky všetky položky).

Fakturačné skupiny sa vytvárajú cez menu programu Nastavenie->Parametre spoločenstva a výberom karty fakturačné skupiny.

fakturacne skupiny

Skupiny je možné zadať automaticky podľa čísla vchodu (tak ako je zobrazené aj na priloženom obrázku), alebo je ich možné zadať ručne podľa vlastného želania.

V prípade vlastnej definície označenia fakturačnej skupiny, je potrebné kliknúť na možnosť "Zadať skupinu ručne". Zobrazí sa ponuka uvedené na nasledujúcom obrázku:

fakturačné skupiny

Pôvodné skupiny je možné najskôr vymazať. Pred vymazaním je potrebné požadovanú skupinu najskôr označiť a kliknúť na tlačidlo vymazať. Pre prípad ak už bola skupina niekde použitá je ešte potrebné vybrať číslo skupiny ktorou sa nahradí mazaná skupina v položkách predpisu, kde už mohla byť použitá. Po výbere náhradnej skupiny je potrebné mazanie znovu potvrdiť tlačidlom "Vymazať".

Vloženie novej skupiny sa vykoná po zapísaní číselného označenia do políčka vedľa tlačidla "Pridať" a kliknutím, na tlačidlo "Pridať".

Na záver je potrebné vykonané zmeny potvrdiť tlačidlom použiť, inak sa všetky zmeny stratia !!!

Podobne zadáme aj ostatné skupiny. V tomto okamihu je už možné fakturačné skupiny použiť a nastaviť položkám predpisu. To si ale popíšeme už v ďalšej časti seriálu.