SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Podrobné nastavenie tlače predpisu

SVB Správca 23.10.2007

V predchádzajúcej časti sme si popísali ako nastaviť a vytlačiť predpis záloh cez menu "Možnosti tlače". V dnešnej časti si popíšeme ďalšie možnosti ako predpis vytlačiť a nastavenia obsahu vytlačeného dokumentu.

Predpis záloh je možné ako bolo spomenuté vytlačiť cez tlačidlo na nástrojovej lište, výberom z menu "Súbor->Tlačiť" alebo priamo z formulára kde sa vytvára predpis.

tabuľka

Nastavenia ktoré umožňujú upraviť vzhľad vytlačeného predpisu nájdeme v menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva". Tu je potrebné vybrať kartu s názvom "Výstupné zostavy"

obrázok

Zmena textu v riadku označenom ako číslo 1 na obrázku spôsobí zmenu nadpisu v liste s predpisom (nadpis číslo 1).

obrázok

Ďalšou možnosťou je úprava vytlačených stĺpcov predpisu. Označením možnosti a, b alebo c v nastavení parametrov spoločenstva sa vytlačia nasledujúce varianty predpisu.

- výber možnosti a

Každá položka sa vytlačí podrobne. (Jej názov, spôsob výpočtu, cena za JM, jednotkové množstvo JM a na záver celková suma nákladov na položku, "spolu")

obrázok

- výber možnosti b

Položka sa vytlačí podrobne len ak je JM iné ako 1.

obrázok

- výber možnosti c

Tlačí sa len názov položky, spôsob prepočtu a celková suma nákladov na položku, "spolu".

obrázok