SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Možnosti tlače.

SVB Správca 16.10.2007

Dnešnou časťou začneme sériu článkov v ktorých si popíšeme možnosti tlače z programu SVB Správca, nastavenia pre jednotlivé tlačové zostavy a bližšie si popíšeme obsah vytlačených dokumentov.

Všetky tlačové zostavy sú dostupné cez menu programu "Súbor" a tam výberom možnosti "Tlač". (z hlavného okna programu možné použiť aj klávesovú skratku Ctrl+P).

Použitím niektorej zo spomenutých možností sa zobrazí okno s "Možnosťami tlače". V ľavej časti okna je zoznam pripravených tlačových zostáv v programe, v pravo od tohoto zoznamu je možné vybrať či sa bude tlačiť zostava len pre označeného vlastníka alebo pre celý dom. Možnosti nastavenia tlače sú pre každú zostavu iné a preto si prejdeme dostupné zostavy podrobnejšie.

Predpis záloh

tabuľka

Nastavenie tlače
  • Rozsah tlače - je možné vybrať tlač len pre označeného vlastníka alebo hromadnú tlač pre celý dom (možnosť všetky)
  • Dátum platnosti predpisu - z ponuky vyberte požadovaný dátum platnosti predpisu
Príklad vytlačeného predpisu záloh.

tabuľka

V hlavičke predpisu, sú zobrazené údaje o spoločenstve (názov, adresa). Výpis položiek sa člení do skupín, tak ako boli vytvorené v okne tvorby predpisu záloh.

Vyúčtovanie nákladov na bývanie

Nastavenie pre tlač vyúčtovania nákladov sú rovnaké ako bolo v predchádzajúcom prípade. Nižšie je uvedený príklad vyúčtovania nákladov vypracovaného v programe SVB Správca.

tabuľka

tabuľka