SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vyúčtovanie nákladov na bývanie - záver

SVB Správca 09.10.2007

Po ukončení sprievodcu vyúčtovaním sa vypracované vyúčtovanie otvorí v novom okne, kde je možné vypočítané alebo zadané údaje prezrieť a skontrolovať. Otvorené okno slúži len na zobrazenie údajov, nie je možné v ňom vyúčtovanie editovať. Viacej o tejto možnosti si popíšeme v dnešnej časti seriálu.

Keď sprievodca vyúčtovaním dokončil prepočet zadaných údajov, môžu nastať dve možné situácie:

  • počas výpočtu nevznikli žiadne chyby, vypracované vyúčtovanie sa otvorí automaticky
  • počas výpočtu vznikli chyby, vypracované vyúčtovania je možné aj v tomto prípade zobraziť, ale pomocou tlačidla "Zobraziť" v pravej dolnej časti okna
V oboch prípadoch sa vyúčtovanie otvorí v okne uvedenom na nasledujúcom obrázku.

tabuľka

V hornej časti otvoreného okna je možné skontrolovať sumár platieb, mesačné úhrady platieb a ostatné údaje o byte. (Pozn. Od pripraovaniej verzie SVB Správca 2.0 bude možné v tejto časti aj editovať poznámku vkladanú do vyúčtovanie. V aktuálnej verzii toto ešte nie je možné)
  • Prehľad - zobrazuje sa prehľad o zaplatených zálohách podľa predpisu, skutočné predpísané platby, suma skutočných nákladov a pod. Okrem uvedeného je v tejto časti zobrazená suma (preplatok, nedoplatok) vyúčtovania predchádzajúceho obdobia a vyúčtovanie aktuálneho obdobia. Informácia o aktuálnom preplatku alebo nedoplatku sa zobrazuje aj v pravej hornej časti okna.

obrazok

  • Platby - výberom tejto možnosti sa zobrazí stručný prehľad platieb a predpisov, podľa mesiacov. Pre každý mesiac sa zobrazuje len celková suma platieb.

obrazok

  • Ostatné údaje - Táto možnosť zobrazuje informácie o osobomesiacoch bytu a domu, informácie o plochách bytu a domu a prehľad počtu osôb v byte podľa mesiacov tak ako boli použité pre výpočet predpisu. Je to teda predpokladaný počet obyvateľov bytu na daný mesiac, nie skutočný.
V dolnej polovici okna je zobrazený náhľad vypracovaného vyúčtovania. Tu je možné skontrolovať správnosť zadaných alebo vypočítaných nákladov na jednotlivé položky podľa predpisu alebo mimoriadne náklady zadané v sprievodcovi. Zobrazené vyúčtovanie je možné tlačiť priamo pomocou tlačidla v ľavej dolnej časti okna s názvom "Tlačiť". Šípkami v pravej dolnej časti je možné zobraziť vyúčtovanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho vlastníka.