SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 7. časť

SVB Správca 02.10.2007

Posledný krok pred dokončením sprievodcu vyúčtovaním je potvrdenie alebo editácia poplatkov z omeškania. Táto časť je zároveň aj posledná s popisom funkcií sprievodcu vyúčtovaní, keďže teraz už ostáva len výpočet dokončiť alebo opraviť prípadné chyby, ktoré vznikli počas výpočtu alebo zadávania údajov.

V poslednej tabuľke (krok 7) je možné upraviť sumu poplatkov z omeškania, ktorá sa použije pre výpočet vyúčtovania. Ak je zapnutý výpočet poplatkov z omeškania v programe, tak sú štandardne v tabuľke vyplnené vypočítané hodnoty. Tieto údaje je možné v prípade potreby zmeniť, alebo úplne vynulovať.

tabuľka

Užívateľská hodnota poplatkov sa vkladá do pravého stĺpca s textom "Použitá suma". Stĺpec s vypočítanou sumou je blokovaný a túto hodnotu nie je možné prepísať. Vypočítaná suma programom má len informatívny charakter pre prípad, ak by ste sa z ľubovoľného dôvodu potrebovali vrátiť k pôvodnému údaju.

V prípade pokiaľ ste výpočet poplatkov nemali zapnutý, tak v tomto kroku je možné vložiť aj vlastnú hodnotu vypočítanú iným spôsobom.

Po kontrole súm poplatkov z omeškania ostáva už len dokončiť sprievodcu vyúčtovaním. Po kliknutí na tlačidlo "Dokončiť" sa spustí samotný výpočet.

obrazok

Všetky chyby, ktoré vzniknú počas výpočtu sú zobrazené v okne s informáciami a chybami o výpočte. Ak nebolo možné niektorú položku vyúčtovania vypočítať z dôvodu nesprávneho zadania údajov, nastavenia predpisu a pod., tak o tomto stave ste rovnako informovaný záznamom v logu výpočtu. V prípade ak výpočet prebehol bez chýb sa automaticky zobrazí vyúčtovanie označeného vlastníka v hlavnom okne programu.

Ak vznikli chyby, vypočítané vyúčtovanie je možné zobraziť až po kliknutí na tlačidlo "Zobraziť".