SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 6. časť

SVB Správca 25.09.2007

Na dokončenie rozpracovaného vyúčtovania nákladov na bývanie už ostáva len pár posledných krokov. Jedna z posledných vecí, ktoré treba doplniť je suma vyúčtovania za predchádzajúce obdobie.

Údaj o vyúčtovaní nákladov za predchádzajúci rok je možné vložiť do databázy dvomi spôsobmi:

  • Pomocou importu údajov celého vyúčtovania, tento spôsob bol popísaný v tomto článku.
  • Doplniť údaje o vyúčtovaní dodatočne, v kroku 6 sprievodcu vyúčtovaním.
Prvý spôsob bol už popísaný v článku na odkaze uvedenom vyššie, takže prejdeme rovno k druhej možnosti.

V sprievodcovi vyúčtovaním sa prepnite do kroku 6, je to ďalšia karta za tabuľkou v ktorej sme minule dopĺňali celkovú sumu faktúr za jednotlivé položky. Ako je zobrazené aj na nižšie uvedenom obrázku okrem mena a príslušného ID vlastníka, je v tabuľke stĺpec so sumou vyúčtovania (preplatok, nedoplatok), vyrovnanie vyúčtovania (informácia o tom či sa preplatok vrátil, alebo či bol nedoplatok zaplatený) a celkový rozdiel uvedených súm.

tabuľka

Tabuľka v tomto kroku je pripravená hlavne z dôvodu, pokiaľ vytvárame vyúčtovanie v programe SVB Správca prvý krát. Vtedy ešte nie je možné použiť prvú, vyššie uvedenú možnosť, lebo nie je vytvorený "predchádzajúci" súbor s vyúčtovaním. Vtedy, aby bolo vypracované vyúčtovanie kompletné stačí vpísať do tejto tabuľky sumu vyúčtovania od predchádzajúceho správcu a aj údaj o tom či boli vrátené preplatky a uhradené nedoplatky. Takto sa v liste vyúčtovania, v časti rekapitulácia, zobrazia údaje správne a do celkového aktuálneho vyúčtovania sa započíta aj suma vyúčtovania z predchádzajúceho obdobia.

V prípade ak už boli údaje o vyúčtovaní importované prvým spôsobom, je v tomto kroku možné hromadne skontrolovať či sú všetky vyúčtovania vyrovnané, alebo aj zobrazené údaje v prípade potreby editovať.

obrazok

Pôvodné, importované, údaje po predchádzajúcej editácii je možné v tabuľke obnoviť cez menu, ktoré sa zobrazí kliknutím na pravé tlačidlo myšky. V tomto prípade sa ale aktualizuje úplne celá tabuľka s údajmi a všetky vykonané zmeny sa stratia.