SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 5. časť

SVB Správca 18.09.2007

V tomto okamihu by sme mali mať už v sprievodcovi zapísané náklady na energie, stav osobomoesiacov alebo nové položky vyúčtovania. Dnes prejdeme do kroku v ktorom sa zapisujú celkové náklady na zálohové položky (súčet faktúr).

Tabuľku do ktorej je možné zapísať náklady na jednotlivé zálohové položky vyúčtovania je možné nájsť v ďalšom kroku (krok 5.) sprievodcu vyúčtovaním, za tabuľkou do ktorej ste zadávali náklady na energie.

tabuľka náklady

V tabuľke sú zobrazené položky pre ktoré je možné zapísať sumu celkových nákladov. Tieto položky by sa dali rozdeliť do dvoch skupín.
  • položky označené červeným poľom s výkričníkom, tieto položky vyžadujú zadať celkovú sumu nákladov, lebo skutočné náklady sa prepočítajú automaticky podľa zadaných celkových nákladov. V opačnom prípade bude vo vyúčtovaní ako skutočné náklady uvedená hodnota nula-
  • položky označené modrým poľom s textim "i", tieto položky sa nepoužívajú pre výpočet skutočných nákladov. Sú to položky len informatívne a sú použité len pre zobrazenie celkových nákladov na správu domu, na konci listu vyúčtovania. Skutočné náklady na tieto položky sa počítajú iným spôsobom. (napríklad voda - denník meračov)

list vyúčtovania, tab celkové náklady na dom

Do tejto tabuľky sa zapisuje suma celkových nákladov na položku (súčet faktúr) a suma nákladov v príslušnej mernej jednotke (napr. UK - 2500kWh, a pod). V prípade niektorých položiek je potrebné zmeniť mernú jednotku pre hodnotu spotrebovaných merných jednotiek.

Príklad:

Ideme zapísať sumu z faktúry pre spotrebu elektrickej energie spoločných priestorov. V tabuľke je uvedená ako východzia jednotka odvodená podľa zadefinovaného predpisu ako "osm" (zálohu na elektriku sme nastavili vypočítať podľa počtu osôb v byte). Na faktúre bude ale uvedené napríklad suma 5800,- Sk za 1500kWh. Aby sme mohli správne zapísať spotrebované množstvo elektrickej energie 1500kWh je potrebné zmeniť mernú jednotku z "osm" na "kWh". Zmenu vykonáme kliknutím pravého tlačidla na myške na príslušný riadok. Zo zobrazeného menu vyberieme správnu mernú jednotku položky. Podobne by sme postupovali aj pre iné položky.

zmena mernej jednotky

Na záver už len pripomenutie, že náklady na položky, spotrebované množstvo alebo iné položky sprievodcu, je možné zadať aj neskôr, cez editáciu vyúčtovania.