SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 4. časť

SVB Správca 11.09.2007

Po krátkej odbočke, kde sme si popísali spôsob ako vytvoriť súbor s dátami pre import spotreby energií, sa v tejto časti zameriame na popis možnosti ako do vyúčtovania vložiť položky, ktoré sa v predpise pôvodne nenachádzali. Môže sa jednať o mimoriadne náklady, ktoré zvyšujú celkové náklady na bývanie alebo naopak vložiť dobropis (kladnú položku), ktorá celkové náklady znižuje.

Keď prejdeme do kroku 4, kde sme v predchádzajúcej časti zadávali náklady na energie tak si môžete všimnúť v hornej časti nad tabuľkou tlačidlo "Nové položky vyúčtovania".

Kliknutím na uvedené tlačidlo sa zobrazí tabuľka, pomocou ktorej môžeme vložiť do vyúčtovania dodatočné náklady alebo pripísať kladnú sumu (dobropis, znižujúci nedoplatok). Uvedenú tabuľku, je možné použiť na zapísanie ľubovoľných nákladov do vyúčtovania, ktoré neboli vložené automaticky podľa položiek predpisu.

tabuľka mimoriadne položky

Postup vloženia novej položky:
  • Vytvoríme a pomenujeme novú položku. (Novú položku vytvoríme kliknutím na tlačidlo "Pridať položku" a zapísaním jej názvu do editovacieho políčka. Po potvrdení sa tabuľka odblokuje. Ak sa nová položka automaticky nevybrala v rozbaľovacom políčku (vpravo od tabuľky), pred zadávaním súm, je potrebné dodatočne vybrať položku pre ktorú ideme zapisovať sumu.)

    editovacie pole, názov položky

  • Po výbere položky, už môžeme začať zapisovať sumu nákladov, alebo dobropisov do tabuľky. Náklady sa zapisujú ako KLADNÉ číslo a dobropis ako ZÁPORNÉ číslo.
  • Vlastníkom pre ktorých náklady alebo dobropis nezadáme, ponecháme nulovú hodnotu, sa príslušná položka v liste vyúčtovania vôbec nevytlačí. Tlačia sa len položky s nenulovou hodnotou.
Takto zadané náklady alebo dobropisy sa v liste vyúčtovania zobrazia na konci tabuľky kde je uvedené vyúčtovanie nákladov na zálohové alebo stále položky, fond opráv a pod. Štandardne sú takto zadané nové položky vyúčtovania vypísané v skupine položiek s názvom Mimoriadne položky. Tento text je ale možné zmeniť cez menu "Parametre spoločenstva" a výberom karty "Texty".

list vyúčtovania