SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vytvorenie súboru pre import údajov o spotrebe energií.

SVB Správca 04.09.2007

Vloženie údajov o spotrebe, v sprievodcovi vyúčtovaním, je možné trochu urýchliť načítaním údajov z externého súboru. Ako tento súbor vytvoríme alebo akého má byť formátu sa pokúsime zodpovedať v tejto časti seriálu.

Dáta o spotrebe energií je potrebné mať pripravené v súbore s príponou csv. Toto je textový súbor, v ktorom sú stĺpce oddelené bodkočiarkou. Súbor je možné vytvoriť napríklad nasledujúcim spôsobom:

Použitie programu MS Office - Excel, Open Office - Calc, ...

Popis bude zameraný na vytvorenie súboru v tabuľkovom editore ako je program MS Office - Excel alebo voľne šíriteľný Open Office - Calc. Postupuje sa rovnako ako v prípade keď vytvárate ľubovoľnú tabuľku s údajmi. Nie je nutné nastavovať formátovanie buniek ako je, font textu, podfarbenia a podobne, lebo po exporte do csv súboru sa údaje o formátovaní vôbec neprenášajú.

Postup vytvorenia súboru a vloženie údajov pre import:
  • 1. Otvorte prázdny hárok (tabuľku).
  • 2. Do bunky s indexom 1A vložte text "ID vlastníka", do bunky 1B text "Spotreba". Tieto texty sa neskôr použijú pri identifikácii stĺpcov počas importu údajov do programu SVB Správca. Používajú sa na správne identifikovanie stĺpcov zo súboru pre import. Text popisu stĺpcov môže byť ľubovoľný.
  • 3. Do stĺpca ID vlastníka vložte ID čísla vlastníkov (najdete ich napríklad v hlavnom okne programu, v tlačových zostavách a pod.) v tvare xxxxxx-xxx, teda napríklad 010012-002 a pod. Podľa týchto čísel program identifikuje, komu sa má príslušná spotreba priradiť.
  • 4. Do stĺpca "Spotreba" je potrebné vpísať spotrebu každého vlastníka (spotreba sa môže do buniek vložiť aj ako odkaz na iné hárky v programe excel kde sú už tieto údaje vypočítané a pod.)
  • 5. Zapísané údaje exportujte do súboru csv. (V programe excel cez menu Súbor->Uložiť ako... + výber typu súboru ako "CSV (oddelený čiarkmi)", pre Open Office Súbor->Uložiť ako... + výber typu súboru ako "Text CSV")
V tomto momente ste úspešne vytvorili súbor s údajmi pre import do programu SVB Správca. Vytvorenie takéhoto súboru je výhodné hlavne v prípade pokiaľ robíte výpočet nákladov na vodu, teplo a pod cez program Excel. V tomto prípade postačuje vytvoriť tabuľku popísaného formátu, s prepojením na Vašu tabuľku s vypočítanou spotrebu. Takto vytvorenú tabuľku exportovať do csv súboru.

Po exporte, môže takto vytvorený súbor mať nasledujúci výpis:

ID vlastnika;Spotreba
010012-002;1258,5
020012-001;500

Použitie editoru textových súborov

Ako bolo spomenuté, CSV súbor je obyčajný textový súbor v ktorom sú jednotlivé stĺpce oddelené bodkočiarkami, preto je tento súbor možné vytvoriť jednoducho v ľubovoľnom programe na vytváranie txt súborov. Štandardne je v systéme Windows na tento účel možné použiť program "Poznámkový blok". Podľa uvedenej ukážky csv súboru, je potrebné dodržať formát a usporiadanie stĺpcov. Tento spôsob je vhodné použiť v prípade, ak máte z nejakého dôvodu údaje o spotrebe vlastníkov bytov už vopred uložené elektronicky v súbore. (napríklad tieto údaje ste obdržali od firmy ktorá Vám vykonala vyúčtovanie tepla v elektronickej forme, alebo podobne).

Príklad

Na nižšie uvedenom linku nájdete vytvorený csv súbor popisovaný v článku ako príklad.

Príklad vytvoreného csv súboru stiahnete kliknutím sem.