SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 3. časť

SVB Správca 21.08.2007

Po krátkej letnej prestávke, budeme dnes pokračovať treťou časťou popisu sprievodcu vyúčtovaním. Popíšeme si možnosť vloženia spotreby UK, TUV a SV cez automatický výpočet alebo import týchto hodnôt z externého súboru.

V štvrtom kroku sprievodcu vyúčtovaním je možnosť nastaviť prepojenie na automaticky vypočítané hodnoty pre TUV, SV a UK, alebo tieto hodnoty zadať pre každý byt ručne.

Prepojenie spotrieb vody s denníkom meračov

V prípade ak ste pre evidenciu vody používali denník meračov a tiež ste v denníku meračov už vypracovali vyúčtovanie vody je potrebné v tomto kroku sprievodcu nastaviť prepojenie na údaje denníka meračov. Prepojenie tabuliek nastavte kliknutím na tlačidlo možnosti a výberom položky menu s názvom "Prepojiť SV (TUV) s tabuľkou spotreby"

V tomto okamihu sa v tabuľke nastavia miesto hodnôt spotreby vody, texty označujúce prepojenie s tabuľkou spotrieb vody a automatický výpočet hodnôt.

Prepojenie spotreby tepla s externou tabuľkou spotrieb

Podobne ako pre vodu, je možné aj pre teplo, nastaviť prevzatie vypočítaných hodnôt spotreby tepla z tabuľky evidencie spotreby tepla. Prepojenie je potrebné nastaviť rovnako ako v prvom prípade výberom príslušnej položky z menu, ktoré sa zobrazí kliknutím na tlačidlo možnosti.

Vloženie údajov vypočítaných mimo programu SVB Správca

Okrem automatického výpočtu spotreby vody a tepla, je možné pre výpočet vyúčtovania použiť aj údaje vypočítane v inom, externom programe. Tieto údaje je možné zadať ručne zapísaním do príslušného políčka tabuľky, alebo exportovaním napríklad z programu excel cez súbor s prípomonov *.csv. údaje sa pri správnom formáte súboru priradia automaticky. Prípravu tabuľky v programe excel a vytvorenie potrebného súboru na import, bude popisovať nasledujúci diel seriálu. Tam si popíšeme ako má byť tabuľka navrhnutá aby ju program SVB správca správne dekódoval a použil.

V prípade ak ste pre vyúčtovanie vody nastavili pri tvorbe predpisu možnosť osm, hodnotu osobomesiacov je možné vložiť do stĺpca pre SV alebo TUV tiež pomocou menu po kliknutí na tlačidlo možnosti. V tejto tabuľke sa tiež zadáva spotreba tepla pre všetky ostatné možnosti vyúčtovania tepla. Zadáva sa tu napríklad počet dielikov pre pomerové merače, pre výpočet cez plochu bytu sa v tomto kroku len overí správnosť plochy použitej pre výpočet a zadá sa cena tepla za 1 m2 (vpravo hore vedľa tabuľky), prípadne je tu možné zadať priamo sumu spotreby vody alebo tepla v Sk na byt. (ako MJ v predpise záloh musí byť pre tento prípad nastavená položka byt).

V prípade ak vkladáte do tabuľky spotrebu bytu v kWh (GJ) tak je podobne ako pri vyúčtovaní tepla cez plochu, nutné zadať jednotkovú cenu za 1 kWh alebo za GJ.