SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - Možnosti vyúčtovania

SVB Správca 03.07.2007

Pred pokračovaním v popise ďalších funkcií sprievodcu vyúčtovaním si najskôr popíšeme okno možností vyúčtovania. Uvedené okno sa automaticky zobrazí pred štartom sprievodcu vyúčtovaním, pokiaľ bolo v programe vytvorené aspoň jedno vyúčtovanie.

Tabuľka možností sa zobrazuje len pokiaľ existuje aspoň jedno vytvorené vyúčtovanie. Ak v programe ešte nebolo žiadne vyúčtovanie vytvorené, alebo nebolo importované vyúčtovanie z predchádzajúceho obdobia, tak sa naďalej otvorí rovno sprievodca vytáraním vyúčtovanie.

Okno možností vyúčtovania ponúka niekoľko operácii. Pomocou tohoto okna je možné:

  • editovať už vypracované vyúčtovanie
  • otvoriť sprievodcu vyúčtovaním
  • prezerať vytvorené vyúčtovanie
  • vymazať jedno alebo všetky vyúčtovania

Zobrazenie vyúčtovania

Vždy pred výberom príslušnej funkcie je potrebné ako prvé označiť dátum, kedy bolo vypracované vyúčtovanie s ktorým chcete pracovať. V tomto prípade, ktoré požadujete zobraziť. Potom je potrebné označiť príslušnú možnosť v ponuke a kliknúť na tlačidlo "Zobraziť" vpravo dolu.

Vytvorenie nového vyúčtovania (Sprievodca vyúčtovaním)

Táto možnosť vytvorí úplne nové vyúčtovanie, nezávislé od už vypracovaných. V prípade ak potrebujete len vyúčtovanie opraviť, tak použite možnosť editácie.

Editovať vyúčtovanie

Umožňuje zmeniť zadané údaje v sprievodcovi a aktualizovať už vypracované vyúčtovanie. Túto možnosť je potrebné použiť aj v prípade, ak ste spravili úpravy v predpisoch alebo v zapísaných platbách.

Vymazanie vyúčtovania

Ponúkané sú dve možnosti. Zmazať je možné hromadne všetky vyúčtovania alebo len označené. Pred potvrdením tejto voľby overte či máte označené skutočne to vyúčtovanie, ktoré potrebujete zmazať. Odstránené vyúčtovanie je možné obnoviť len zatvorením a znovu otvorením súboru, pokiaľ ste po zmazaní vyúčtovania súbor neuložili.

Vo všetkých prípadoch je potrebné označenú voľbu potvrdiť, tlačidlom vpravo dolu, ktorého text sa mení podľa vybratej možnosti.