SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 2. časť

SVB Správca 26.06.2007

V ďalšom kroku sprievodcu vyúčtovaním je potrebné zadať, prípadne len skontrolovať a potvrdiť osobomesiace bytov. O tom ako to spraviť a ako si výpočty uľahčiť bude dnešný diel článku.

V minulej časť sme úspešne opravili prípadné chyby v predpisoch, dátumoch prihlásenia inde kde to bolo treba a kde to test pred spustením sprievodcu označil. Dnes po výbere obdobia pokračujem v zadávaní údajov potrebných pre vypracovanie vyúčtovania potvrdením alebo zapísaním osobomesiacov pre jednotlivých vlastníkov.

V ľavej časti okna je zoznam prihlásených a aj odhlásených vlastníkov v otvorenom spoločenstve. Príhlásený vlastníci majú vedľa mena zelený obdĺžnik a odhlásený, červený. Je to ako pomôcka na jednoduchšie rozoznanie. Vedľa mena sú ponúknuté osobomesiace vypočítané automaticky podľa nastaveného počtu osôb v osobných údajov jednotlivých vlastníkov. Tieto údaje je možné samozrejme zmeniť.

POZOR! V žiadnom prípade neupravujte počet osôb v osobných údajoch tak, aby ste získali požadovaný počet osobomesiacov. Zmeny by sa prejavili takto aj v predpisoch a pre všetky položky, kde sa výška zálohy počítala cez osoby by sa táto suma zmenil. Tým by sa zmenila aj suma celkového predpisu. Zmenu na požadovanú hodnotu len vypočítajte a zadajte v tejto tabuľke. Pre vypracovanie vyúčtovania sa používajú len údaje zadané v sprievodcovi a nie žiadne iné údaje osobné údaje zapísané iným spôsobom.

Pomocník výpočtu osobomesiacov

V pravej časti okna je možné pre výpočet a zapísanie celkového počtu osobomesiacov použiť pripravenú pomôcku.

Obrázok znázorňuje prípad ak sme mali v byte prvých 5 mesiacov 2 osoby, ďalších 5 mesiacov 3 osoby a nakoniec dva mesiace 4 osoby. Vypočítaný počet osobomesiacov je 33. Túto hodnotu je možné kluknutím na tlačidlo "Použiť-..." vložiť priamo do riadku pre vlastníka s menom, ktoré je zobrazené na tlačidle. Vždy je potrebné mať ale správne označený riadok, do ktorého sa má vypočítaná suma vložiť.

Pod vypočítanou hodnotou osobomesiacov bytu sa pri každej zmene aktualizuje aj celková suma osobomesiacov za dom. V tomto momente by sme mali mať všetko k osobomesiacom zadané a v ďalšom diely prejdeme na krok 4, kde sa budú dopĺňať údaje o spotrebe vody a UK, ale tiež kde je možné zadať mimoriadne položky do vyúčtovania.