SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Použitie prepočtu podľa vyhlášky č.630/2005

SVB Správca 22.05.2007

V programe SVB Správca bola začiatkom roku doplnená možnosť použiť pre výpočet vyúčtovania aj postup podľa vyhlášky Úradu sieťových odvetví číslo 630/2005, ktorá určuje pravidlá pre rozpočet množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítanie množstva dodaného tepla.

Použitie prepočtu podľa vyhlášky č. 630/2005 (ďalej len vyhlášky) je voliteľná funkcia, ktorá je štandardne vypnutá. Pokiaľ potrebujete tento spôsob použiť pri výpočte vyúčtovania, môžete túto funkciu zapnúť v parametroch spoločenstva. V aktuálnom stave je implementovaná pre rozúčtovanie tepla na teplú vodu. V pripravovanej novej verzii programu bude dostupná aj pre rozpočet tepla na kúrenie.

Zapnúť túto funkciu je možne cez položku Možnosti -> Parametre spoločenstva. V zobrazenom okne je potrebné ešte vybrať možnosť Vyúčtovanie, v ľavej časti okna. Pomocou zaškrtávacieho políčka s textom "Použiť prepočet podľa vyhlášky ...", tak ako znázorňuje obrázok, označte políčko pre použitie tejto možnosti pri výpočte vyúčtovania .

Po zaškrtnutí uvedenej voľby je potrebné ešte zadať percento základnej zložky. Tá je štandardne nastavená na hodnotu 10 percent. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť tlačidlom použiť.

Možnosti použitia

Aby bolo možné prepočet podľa vyhlášky aj prakticky použiť pri výpočte vyúčtovania je potrebné mať správne zadefinovaný predpis záloh. Vyhláška popisuje v prípade vody, spôsob prepočtu tepla na prípravu teplej vody. Preto je požadované mať v predpise zálohu na teplú vodu zadefinovanú z dvoch častí:

- Voda použitá na ohrev (voda na prípravu teplej vody), kde je potrebné nastaviť Typ na TUV a mernú jednotku na m3.

- Teplo na prípravu teplej vody, kde je merná jednotka m3 a typ položky ako TTV

Po splnení tejto podmienky a prejdení jednotlivých krokov sprievodcu vyúčtovaním, bude teplo na prípravu teplej vody prepočítané podľa uvedenej vyhlášky a rozdelené na základnú a spotrebnú zložku. Na záver ešte príklad zobrazenia takto vyúčtovanej položky.

V prípade nejasností napíšte svoj problém do diskusie, alebo do mailu a na všetky otázky Vám rád odpoviem.