SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia spotreby - Voda 2. časť (Denník meračov)

SVB Správca 17.04.2007

Okrem popísaného spôsobu hromadného odpisu stavu vody je možné vodu vkladať aj cez denník meračov. V tomto prípade je aj dostupných viacej možností pre správu a editovanie vložených hodnôt.

Ako už bolo párkrát naznačené denník meračov poskytuje viacej možností pre prácu so správou meračov a ich nameraných hodnôt. Dialógové okno denníku meračov, nájdete v menu Spotreba->Voda->Denník meračov alebo pomocou ikonky na nástrojovej lište. Tak ako je na nižšie uvedenom obrázku vidieť v ľavej časti je zoznam vlastníkov bytov a v pravej časti sú umiestnené tabuľky pre zadávanie údajov.

Pomocou tlačidla Možnosti je ale v tomto prípade možné vybrať okrem vloženia nového nameraného údaju aj viesť evidenciu o výmene merača.

Rozdiel oproti klasickému odpisu stavu vody a výmenou merača je to, že program automaticky vloží dva nové riadky, kde v prvom je zopakované pôvodné výrobné číslo merača a do druhého je potrebné vpísať nové výrobné číslo. Potom je treba už len vložiť dátum výmeny, koncový stav pôvodného merača a východzí stav nového.

Zadaný účel odpisu v poznámke je možné dodatočne zmeniť pomocou kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myšky v oblasti tabuľky.

V spodnej časti okna je ešte možné vybrať či požadujete aby program pri vkladaní nového riadku odpisu stavu používal automaticky dátum, ktorý je použitý u predchádzajúceho bytu. Takto pokiaľ odpis stavu bol robený v rovnaký deň, nie je stále potrebné dátum zadávať ale sa automaticky prenáša z predchádzajúceho bytu kde už boli údaje zadané do tabuľky.

Korekcia spotreby

V denníku meračov je možné okrem klasického odpisu stavu zadať aj korekciu stavu merača. Takto je možné ku spotrebe vypočítanej pomocou stavu meračov navýšiť alebo ponížiť celkovú spotrebu bytu o zadanú hodnotu. Korekciu spotreby vody je možné použiť napríklad v prípade, ak bol merač pokazený a potrebujete doúčtovať určitú sumu ako spotrebu v čase keď merač nemeral. Podobne je možné aj spotrebu bytu znížiť zadaním zápornej korekcie. okrem hodnoty reprezentujúcej korekciu spotreby, je potrebné zadať aj cenu za 1 m3 aby sa korekcia správne preniesla do vyúčtovania bytu. V prípade korekcií sa zatiaľ automaticky cena vody neprenáša z tabuľky cien.

Merač domu

Posledná karta v denníku meračov je karta meraču domu. Tu je možné zistiť spotrebu domu ako súčet všetkých spotrieb bytov. Je vysoko pravdepodobné, že táto hodnota nebude rovnaká ako je skutočný stav merača domu. Toto je dané hlavne nepresnosťou bytových meračov. Aby bolo možné správne vypočítať vyúčtovanie bytov a domu, je potrebné tento súčet spotrieb korigovať na spotrebu ktorá je dané meračom domu. Toto sa dá veľmi ľahko spraviť v karte merača domu. Stačí len do editovacieho políčka pre príslušný merač zapísať skutočnú spotrebu zistenú z centrálneho merača domu. Všetky spotreby bytových meračov sa pomocou korekcie spotreby upravia tak, aby ich celkový súčet bol rovnaký ako je celková spotreba domu. Takto pridanú korekciu meračov SV, alebo TUV je možné odstrániť pomocou tlačidla možnosti (vpravo dolu) výberom možnosti Odstrániť korekcia a následne výberom Auto korekcia SV alebo TUV