SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia spotreby - Voda 1. časť

SVB Správca 10.04.2007

Aby bolo možné prejsť v programe SVB Správca na vypracovanie vyúčtovania je potrebné ešte zapísať spotrebu vody a tepla. Od dnešnej časti seriálu si popíšeme postup ako sa pracuje s evidenciou vody a ako vypracovať vyúčtovanie nákladov na vodu, ktoré sa neskôr použije pri vypracovaní celkového vyúčtovania bytu.

Stav meračov vody je možné evidovať priebežne počas celého roku alebo len zapísať koncový stav merača pri vypracovaní vyúčtovania.
POZOR, pri zapisovaní údajov o spotrebe treba pamätať na to, že dátum prvého a posledného odpisu stavu vody musí byť rovnaký ako je obdobie za ktoré sa vypracováva vyúčtovanie a tiež v prípade odhlásenia a prihlásenia nového vlastníka (nájomníka) bytu, musí byť k tomuto dátumu aj odpis.

Na zapísanie stavu meračov môžete použiť dva spôsoby:

  • cez hromadný odpis stavu meračov
  • cez denník meračov samostatne každému vlastníkovi
V tejto časti seriálu si popíšeme prvú možnosť, hromadný odpis stavu pre celý dom. Dialógové okno hromadného odpisu, nájdete v menu Spotreba->Voda->Hromadný odpis stavu

Záznamov o odpisoch stavu vody je možné počas roku evidovať neobmedzené množstvo. V prípade ak už máte zapísané nejaké údaje, alebo počiatočný stav merača prenesený z predchádzajúceho obdobia, tak stĺpec s výrobným číslom je blokovaný a výrobné číslo už nie je možné zmeniť. Dá sa to ale cez denník meračov. V ľavej hornej časti si najskôr označte či idete zapisovať stav meračov studenej alebo teplej vody. Potom už len ostáva kliknutím na tlačidlo možnosti pridať nový odpis vody a zadať dátum ku ktorému bol odpis vykonaný.

Dátum nového odpisu stavu sa pridá do zoznamu a v pravej časti sa pre tento nový dátum nastavia automaticky hodnoty stavu na nula. Teraz už ostáva len kliknúť do pravého stĺpca so stavom vody a jednoducho zapísať zistené údaje.

Tento spôsob má význam hlavne v tom, že dátum odpisu zadáte len jeden krát a platí pre každého vlastníka. Ďalej už len klávesou enter potvrdíte vloženie novej hodnoty alebo pokiaľ po vložení údaju kliknete na šípku dolu, tak sa údaj automaticky uloží do riadku a kurzor sa posunie na ďalší riadok.

V tejto tabuľke nie je možné napríklad zapísať výmenu merača, na tento účel je určený denník meračov, ktorí si popíšeme v nasledujúcej časti. Podobne sa postupuje aj pri zápise stavu teplej vody. Zapísané údaje v tabuľke je potrebné na záver potvrdiť klávesom Použiť

Poznámka:
V opísanej tabuľke a podobne aj v ďalších v celom programe, pokiaľ je vedľa mena zobrazený zelený obdĺžnik, tak tento stav znamená, že vlastník je aktuálne prihlásený a byt používa, pokiaľ je obdĺžnik červený tak vlastník je už odhlásený.