SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prihlásenie/Odhlásenia vlastníka bytu

SVB Správca 27.03.2007

Program SVB Správca umožňuje viesť evidenciu aj pre viacerých vlastníkov alebo nájomcov bytu počas roku (ďalej len vlastníkov). Pokiaľ použijete vstavaný systém prihlásenia a odhlásenia aktuálneho vlastníka bytu, na konci roku program automaticky vygeneruje vyúčtovanie pre každého vlastníka bytu osobitne, podľa obdobia počas ktorého v byte býval.

Odhlásenie aktuálneho a prihlásenie nového vlastníka je nutné spraviť pomocou vstavanej funkcie programu Prihlásenie/Odhlásenie vlastníka bytu. Tlačidlo pre otvorenie dialógového okna s touto funkciou je aj na nástrojovej lište programu tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

K dialógovému oknu sa tiež môžete dostať cez menu programu v časti Evidencia.

Tak ako je už asi aj zrejmé z nasledujúceho obrázku, pre nového vlastníka je potrebné zadať niektoré osobné údaje. Potrebné je zadať meno a počet osôb vy byte od dátumu zmeny.

Pri vypĺňaní formulára je vhodné nezabudnúť zaškrtnúť možnosť Prekopírovať posledný predpis ... v spodnej časti formulára. Zaškrtnutie tejto možnosti zabezpečí, že posledný platný predpis odhlasovaného vlastníka sa použije ako počiatočný pre novo prihláseného vlastníka. Toto má význam aj pre prípad, ak hodláte predpis upraviť a položky editovať, nakoľko nemusíte predpis nanovo vytvárať ručne a prípadné automatické prepoje na tabuľku konštánt sa takto automaticky prekopírujú. Stačí už len upraviť požadované položky predpisu a nového vlastníka ste úspešne vytvorili.

Pri vytváraní vyúčtovania nákladov na bývanie sa automaticky všetky položky prepočítajú podľa obdobia v ktorom daný vlastník skutočne byt používal. Takto sa rozdelia celkové ročné náklady na byt pre jednotlivých vlastníkov v roku.

Pred potvrdením zapísaných údajov netreba zabudnúť na nastavenie dátumu ku ktorému sa aktuálny vlastník odhlasuje. Pokiaľ napríklad prvého vlastníka odhlásite ku 28.2.2007 tak druhý vlastník sa prihlási od 1.3.2007 a tak podobne. V prípade potreby je možné dodatočne tento dátum upraviť cez Editáciu osobných údajov. Tu platí zásada, že pokiaľ takto opravíte napríklad dátum prihlásenia nového vlastníka automaticky sa opraví aj dátum odhlásenia predchádzajúceho vlastníka bytu.