SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Online načítanie platieb z účtu vedeného v Slsp a.s. (Databanking)

SVB Správca 15.03.2007

Program SVB Správca plne podporuje službu Databanking poskytovanú Slovenskou sporitelnou. Jednou z dostupných funkcií je online prevzatie platieb z účtu a priradenie na fiktívne účty vlastníkov bytov.

O službe Databanking ešte budeme v budúcnosti na týchto stránkach písať podrobnejšie, ale jednu z jeho funkcií si popíšeme už v tejto časti. Použitie tejto služby dokáže skrátiť potrebný čas na zapísanie platieb do programu SVB Správca na minimum. Všetky obraty za zadané obdobie sa online stiahnu z účtu vedenom v Slsp a.s. do programu SVB Správca a používateľ programu musí už len potvrdiť správnosť priradenia platby vlastníkovi.

Popis tejto služby ale začneme od začiatku. Ako prvé je potrebné mať zadané prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa do služby Databanking. Viac informácii ako nastaviť heslo v programe SVB Správca pre túto službu nájdete v časti SVB Správca - kurz, Údaje o spoločenstve . Jedná sa o meno a heslo, ktoré používate na prihlasovanie sa do Internet bankingu Slsp. Celá komunikácia medzi bankou a klientom a overovanie je zabezpečená SSL 128b. Overovanie prihlasovacieho mena a hesla prebieha na strane banky. Viac informácii o tejto službe nájdete na stránkach www.databanking.sk .

Keď máme správne nastavené prihlasovacie údaje , môžeme prejsť ku kroku prevzatia výpisu platieb z účtu. Ako prvé otvoríme okno sprievodcu preberaním platieb. Nájsť ho môžete v menu tak ako zobrazuje nasledujúci obrázok.

Po výbere možnosti Slsp a.s. prejdeme do nasledujúceho okna programu.

Pokiaľ sú prihlasovacie údaje správne po krátkom čase so zobrazí výpis dostupných účtov klienta. Teraz je potrebné už len kliknutím označiť požadovaný účet a nastaviť v hornej časti obdobie za ktoré sa majú prevziať údaje z banky. Pokiaľ všetko prebehlo bez chýb tak sa v okne máme zobrazené údaje o prvom obrate na účte.

V tomto prípade neboli pri zadávaní platby správne zadané údaje ako VS alebo SS. Takže program nedokáže platbu automaticky priradiť. Platbu je nutné priradiť ručne zadaním čísla bytu a mena vlastníka ako zobrazuje ďalší obrázok.

Skontrolujte ešte i je správne zadaný účel platby (komentár) a ak je všetko v poriadku zapísanie platby potvrdíte tlačidlom Pridať (vpravo dolu). Podobne treba pokračovať pre všetky platby.

Nastavenie filtra triedenia platieb

Na záver si ešte popíšeme ako a kde nastaviť filter pre automatické triedenie platieb. V menu Nastavenia->Parametre spoločenstva vyberte kartu Import.

Tu je možné nastaviť či sa má na triedenie platieb použiť variabilný alebo špecifický symbol a filtrovaciu masku. Písmeno bb v filtrovacej maske znamená číslo bytu a vv číslo vchodu. Pozície ktoré sa majú ignorovať sa nahradia znakom 0.

Pre prípad VS: 0000001231, pokiaľ číslo 12 identifikuje vchod a číslo 31 byt je potrebné nastaviť masku na 000000vvbb. Táto maska ale nie je štandardne nastavená v ponuke, takže je potrebné reťazec 000000vvbb vložiť do políčka "Nová maska", tlačidlom Pridať masku ju zapísať o zoznamu a následne vybrať v pravom hornom políčku s označením maska. Teraz je už všetko nastavené na používanie a ostáva tieto zmeny potvrdiť tlačidlom s textom Použiť.