SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sumár záloh predpisov

SVB Správca 01.03.2007

Určite sa Vám niekedy stalo, že ste potrebovali zistiť koľko finančných prostriedkov je ku niektorému mesiacu od začiatku kalendárneho roku podľa predpisov záloh zaplatené. Program SVB Správca Vám dokáže tento aktuálny stav kedykoľvek vypočítať.

Na začiatok by som chcel upozorniť, že takto vypočítaný stav je len predpokladaný, v prípade ak si každý vlastník plní svoje platobné povinnosti. Na nasledujúcom obrázku je vyobrazený formulár (pomôcka programu SVB Správca), pomocou ktorého je možné vypočítať predpokladanú zaplatenú zálohu za ľubovolné obdobie.

Okno formulára sa vyvolá z menu programu: Financie->Platby->Sumár záloh. Po zobrazení okna je štandardne nastavený dátum od 1.1 príslušného kalendárneho roka do 31.12. V pravej hornej časti formulára je možné tento dátum upraviť. (akceptuje sa len celý mesiac, nie je možné počítať zálohy s presnosťou na dni) Po zmene dátumu sa suma záloh v strednej časti formulára aktualizuje podľa nastavených predpisov. Položky sú štandardne triedené podľa zadaných skupín tak ako boli zadané pri vytváraní predpisu.

Pokiaľ sme ako príklad vytvorili predpis záloh s jednou položkou, napr. Elektrina spoločných priestorov a sumou 40,-Sk na mesiac, tak potom pre prípad tohoto predpisu (v ukážke je platný od 1.2.2007) je predpokladaná záloha na celý rok pre všetkých vlastníkov 440,- Sk. V tomto prípade je potrebné ešte dodať, že v skúšobnom súbore z ktorého je ukážka je zadaný len jeden vlastník v databáze. Preto je v sumáre výpočet zodpovedajúci len jednému predpisu. Celková a úžitková plocha domu v testovacom súbore nebola zadaná, preto sú zobrazené obe plochy ako 0.

V spodnej časti formulára je uvedený celkový súčet všetkých záloh za vybraté obdobie.

Touto časťou by bola problematika vytvárania predpisu záloh a poplatkov ukončená. V ďalších častiach budeme pokračovať popisom zadávania platieb, ich online stiahnutie z účtu v banke (funkčné len pre SLSP) a následne si popíšeme postup pre vytváranie vyúčtovania.

Toto poradie článkov je možné v prípade záujmu zmeniť a prednostne sa venovať aj iným témam. Budem vďačný každému návrhu. Všetky pripomienky môžete písať do diskusného fóra, alebo na moju mailovú adresu (info [zavinac] mmsoft [bodka] sk - adresu je potrebné upraviť do správneho tvaru, ako je uvedená v ľavej spodnej časti stránky)