SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tipy a triky pre prácu s predpisom záloh 2

SVB Správca 22.02.2007

Posledná funkcia ktorú som v predchádzajúcom článku zámerne vynechal je výpočet zálohy položky predpisu. Táto funkcia dokáže podľa vyúčtovania predchádzajúceho roku vypočítať zálohu na položku tak, že zohľadní už zaplatené zálohy pre daný účtovný rok do dátumu platnosti nového predpisu.

Plné využitie možností popisovanej funkcie programu SVB Správca dosiahnete vtedy, ak ste si už vypracovali vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok. Vtedy je možné použiť výpočet záloh pre položky, ktoré sa nepočítajú automaticky na základe tabuľky konštánt. Záloha sa počíta na základe skutočných nákladov na položku v predchádzajúcom kalendárnom roku mínus suma zaplatených záloh za všetky mesiace do začiatku platnosti vytváraného predpisu.

Výpočet zálohy nájdete v kontextovom menu tabuľky predpisu, (voľba vypočítať zálohu) tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Výpočet je možné spraviť len pre jednu položku v aktuálne otvorenom predpise alebo pre všetky rovnaké položky predpisov s rovnakým dátumom platnosti. V každom prípade sa záloha počíta spôsobom popísaným v príklade.

Príklad:
Predstavte si, že vytvárate predpis s platnosťou od 1.3.2007, potrebujete vypočítať zálohu napríklad pre studenú vodu. Od 1.1.2007 bola v predpise uvedená záloha 150,- Sk. Náklady na studenú vodu za kalendárny rok 2006 boli 1962,30 Sk.

Do 1.3 vlastník zaplatil už zálohu 300,-Sk. Záloha potom program vypočíta tak, že zaplatenú zálohu odpočíta od sumy nákladov a takto vzniknutú sumu podelí počtom mesiacov do konca kalendárneho roku. V tomto prípade je to 10 mesiacov. Takto vypočítaná záloha je v tomto prípade 166,23Sk Tento príklad zobrazuje aj nasledujúci obrázok.

V zobrazenom dialógovom okne je možné v prípade potreby nastaviť koeficient navýšenia zálohy položky. To sa dá využiť napríklad v prípade, ak išla cena vody o niekoľko percent hore. Stačí prepísať hodnotu Koeficienta zvýšenia zálohy. Východzia hodnota je 1, pri zvýšení cien napr. o 10 percent sa koeficient prepíše na číslo 1,1.

Na uľahčenie vkladania takto vypočítanej zálohy do všetkých predpisov daného dátumu, je možné použiť druhú voľbu s textom Do všetkých predpisov ... . Tento spôsob používa možnosti nastavenia zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Dialógové okno umožňuje nastaviť len počet mesiacov rozpočtu zálohy a koeficient zvýšenia zálohy. Po potvrdení nastavenia sa vloží nová záloha do všetkých predpisov s dátumom, ako má aktuálne otvorený predpis.