SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Prehľad predpisov, vyúčtovaní, platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 19.04.2011

Tabuľkové zhrnutie platieb, predpisov alebo vyúčtovaní poskytujú prehľadové zostavy v programe SVB Správca. V tlačenej zostave sú podrobnejšie rozpísané v prípade platieb pohyby na účte vlastníka a v prípade predpisov a vyúčtovaní jednotlivé položky (zálohy, náklady)

Prehľad predpisov a vyúčtovaní

Nastavene pred tlačou je podobné pre oba prehľady. Potrebné je vždy vybrať v prípade prehľadu predpisov dátum platnosti predpisu a pre vyúčtovanie dátum prvého vytvorenia.

formulár s nastavením tlače

Tabuľka prehľadu obsahuje v ľavej časti zoznam vlastníkov s číslom bytu, rozdelený podľa vchodov a zoznam položiek predpisu (vyúčtovaní) s výškou zálohy (nákladov) v pravej časti tabuľky.

prehlad predpisov

V prípade prehľadu vyúčtovania sa vytlačí na prvú stranu tabuľka len s prehľadom uhradených záloh pre jednotlivé položky a na ďalšiu stranu suma nákladov pre danú položku.

prehlad vyuctovani

Prehľad platieb

Prehľad platieb vlastníkov nevyžaduje pred tlačou žiadne nastavenia. Vo vytlačenej tabuľke sa v prvom stĺpci vytlačí meno vlastníka, v ostatných je uvedený prehľad platieb po mesiacoch (bez dátumu úhrady). Pokiaľ je v príslušnom mesiaci viac platieb ako jedna, tak sa pridá ďalší riadok so sumou. Pre mesiace s menším množstvom platieb ostane príslušné políčko tabuľky prázdne, tak ako zobrazuje aj nasledujúci obrázok (pre vlastníka v prvom riadku). V prípade ak nemá vlastník uhradenú ani jednu zálohu, tak sa vytlačí len jeho meno a prázdny riadok.

prehlad platieb