SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Sumár platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 08.02.2011

Na hromadné zobrazenie prehľadu platieb je možné využiť pripravenú zostavu sumáru platieb, kde je v jednej tabuľke uvedený prehľad celkovej zaplatenej sumy podľa predpisu, nedoplatok na platbách alebo vyúčtovanie nákladov na bývanie predchádzajúceho obdobia.

Pred tlačou sumáru platieb je potrebné vybrať obdobie pre ktoré sa má prehľad vytlačiť. Okrem spoločných nastavení (výška riadku, podčiarknutie, ...) je dostupná možnosť zapnúť tlač len vlastníkov s nedoplatkom na platbách alebo vyúčtovaní (zaškrtnutá možnosť "Len s nedoplatkom"). Obsah posledného vytlačeného stĺpca je možné modifikovať. Je možné zapnúť tlač sumy vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (zaškrtnutá možnosť "Nedoplatok vyúčtovania min. roku") alebo tlač sumy poplatkov z omeškania (zaškrtnutá možnosť "Poplatky z omeškania"). Vždy sa vytlačí len jedna z možností, ako posledný stĺpec v zostave.

nastavenia

V prípade tlače zoznamu vlastníkov s nedoplatkom, je možné nastaviť sumu nedoplatku, od ktorej sa má vlastník do zoznamu zahrnúť. Takto je možné filtrovať malé sumy nedoplatkov ako napríklad 1,- Euro a podobne.

ukážka sumáru platieb