SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tipy a triky pre prácu s predpisom záloh

SVB Správca 15.02.2007

Sériu článkov popisujúcich vytvorenie predpisu záloh a poplatkov dnes ukončíme prvou časťou prehľadu tipov, ktoré Vám môžu zjednodušiť prácu s programom.

Ročný prehľad predpisov

Prehľad predpisov pre jednotlivé mesiace v roku získate klávesovou skratkou Ctrl+U V spodnej časti pod tabuľkou je uvedený súčet predpisov po aktuálny mesiac. Pokiaľ je ale aktuálny rok iný ako účtovný rok otvoreného spoločenstva, je uvedený súčet za celý rok.

Kontextové menu tabuľky predpisov

Kliknite pravým tlačidlom na myške niekde v oblasti kde sa vkladajú riadky (položky) predpisu. Napríklad ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku na riadok s textom nová položka.

Po kliknutí sa zobrazí menu na ďalšom obrázku.

Teraz si popíšeme niektoré voľby z menu ktoré sme ešte nepoužívali.

Obnoviť pôvodné údaje

Pokiaľ ste otvorili už skôr vytvorený predpis a spravili ste v predpise niekoľko zmien, tak návrat k pôvodným údajom je možný práve výberom tejto voľby. Predpis sa obnovný do stavu ako bol uložený pri poslednom potvrdení zmien tlačidlom Použiť. V prípade, že ste ešte zmeny v predpise nepotvrdili, tak sa obnovia údaje tak ako boli pri otvorení editovacieho okna predpisu.

Zrušiť prepojenie položky

Zruší prepojenie položky na tabuľku konštánt. Aktuálne údaje ostanú zachované ale položka sa už nebude viacej automaticky aktualizovať. Je nutné všetky úpravy vykonať ručne, prepísaním údajom. Obnovenie prepojenia nie je možné. V prípade vrátenia položky na automatickú je nutné položku zmazať a znovu ju vložiť, alebo ak zmena ešte nebola potvrdená kliknutím na tlačidlo Použiť tak do pôvodného stavu sa vrátite použitím voľby obnova pôvodných údajov.

Aktualizovať riadok v predpisoch ku ...

Túto voľbu je možné použiť len u položiek ktoré nie sú automaticky prepojené na tabuľku konštánt. Po úprave názvu "neautomatickej" položky, jej MJ alebo Typu je možné tieto zmeny preniesť do všetkých predpisov s dátumom aktuálne otvoreného predpisu bez nutnosti ručného prepisovania údajov v každom predpise. Aktualizuje sa položka len v predpisoch s rovnakým dátumom, neaktualizuje sa suma položky.

Pridať, odstrániť riadok

Obe voľby majú rovnaký význam ako tlačidlá pod tabuľkou zobrazenej skupiny predpisu. Pridajú alebo odstránia riadok v skupine predpisu.

Vypočítať zálohu

Popisu tejto položky sa budeme venovať v nasledujúcom diele seriálu.

Presunutie riadku predpisu

Presun položky (riadku) predpisu je možné vykonať jednoducho. Ako prvé je potrebné označiť položku ktorú chcete presunúť. Potom už stačí len kliknúť na modré šípky v pravej časti formulára, nad celkovou sumou predpisu a opakovaným klikaním presunúť označenú položku na požadovanú pozíciu. Zmenu je potrebné potvrdiť tlačidlom Použiť.