SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Sumár predpisov a vyúčtovania

SVB Správca 2008 (seriál) 28.01.2011

Celkový prehľad o stave financií v programe SVB Správca umožňujú pripravené sumáre. V tomto článku si popíšeme prvé dva z nich, ktoré majú aj rovnaké nastavenia tlače, sú to sumár predpisov záloh a sumár vyúčtovaní nákladov.

Sumáre umožňujú vytlačiť tabuľkovou formou s menným zoznamov, prehľad súm predpisov alebo vyúčtovaní. Pre každý sumár je možné nastaviť výšku riadku pri tlači (v milimetroch), zapnúť oddelenie riadkov vodorovnou čiarou a zapnúť rozdelenie údajov podľa vchodov. V tomto prípade sa každý vchod vytlačí na samostatnú stranu.

Nastavenie oboch sumárov je rovnaké. Pred tlačou je vždy potrebné vybrať dátum, v prípade sumáru predpisov je to dátum platnosti predpisu a v prípade vyúčtovaní je to dátum vypracovania vyúčtovania.

formulár s nastavením tlače

Vytlačená tabuľka sumáru predpisov aj vyúčtovaní, vždy obsahuje stĺpec s menom vlastníka a sumu (predpisu, vyúčtovania). Posledný stĺpec je možné použiť na ľubovoľné účely a jeho názov je možné nastaviť v políčku s označením "Nadpis posledného stĺpca sumáru"

ukážka sumáru predpisu

ukážka sumáru vyúčtovania