SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Vyúčtovanie vody

SVB Správca 2008 (seriál) 20.12.2010

Pre tlač vyúčtovania vody sú možnosti nastavenia jednoduché. Ako pri väčšine zostáv je možné vybrať vybrať hromadnú tlač, alebo tlač len vybratého vlastníka.

Vytlačená zostava obsahuje nasledujúce informácie:

  • Odpis stavu meračov pre SV a TUV. Zobrazí sa dátum, výrobné číslo merača a stav ku danému dátumu odpisu.
  • Korekcie spotreby. Ak bola zadaná korekcia spotreby tak sa vytlačia informácie o množstve a cene korigovanej spotreby
  • Vyúčtovanie vody. Ak bolo vypočítané vyúčtovanie spotreby vody v tabuľke denníka meračov, tak v spodnej časti zostavy sa vytlačí obdobie, cena a spotrebované množstvo vody.

svb spravca