SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Vyúčtovanie nákladov

SVB Správca 2008 (seriál) 07.09.2010

Popis možností nastavenia pre tlač vyúčtovania nákladov na bývanie, ukážku tlačenej formy vyúčtovania a tiež popis možnosti editovania automatických textov v nadpise a hlavičke.

Možnosti pre tlač vyúčtovania nákladov:

  • cez tlačidlo na nástrojovej lište
  • výberom z menu "Súbor->Tlačiť"
  • klávesová skratka "Ctrl+P"
  • priamo z okna zobrazeného vyúčtovania
Nastavenie tlačených textov ako je nadpis alebo podnadpis vyúčtovania je možné v menu "Nastavenie spoločenstva" ("Nastavenie -> Parametre spoločenstva").

svb spravca

Editovaním textov označených ako "a" a "b" je možné zmeniť hlavný nadpis a podnadpis vyúčtovania tak ako to zobrazuje aj obrázok.

svb spravca

Nadpisy skupín vyúčtovania označené ako 1,2,3 (Zálohové platby, Platby do fondu opráv, Ostatné platby) a nadpis skupiny "mimoriadne položky" (nie je zobrazený) je možné upraviť editovaním textu v políčkach s označením "Časť - zálohové platby, Časť - fond opráv a podobne, cez voľbu "Texty" podľa označenia na obrázku".

svb spravca

Vytlačené informácie v skupine “Ostatné platby“ je možné modifikovať nastavením zaškrtávacích políčok v časti “Možnosti skupín SVB,S“. Pokiaľ je možnosť “Tlačiť čísla použitých položiek predpisu pre výpočet celkových nákladov skupiny“ zaškrtnutá, vytlačené riadky 3a a 3b v skupine označenej číslom 3 budú rozdelené na jednu položku ktorá bude udávať súčet všetkých položiek typu S (Stála platba) v predpise a druhá položka bude udávať súčet položiek typu SVB.

Pokiaľ je zaškrtnutá aj druhá možnosť tak pod textom identifikujúcim súčet položiek na správu spoločenstva (SVB) a stále platby (S), sa vytlačí názov skupiny podľa predpisu záloh alebo automatický text identifikujúci v ktorej skupine v predpise sa spočítané položky nachádzali a vytlačí sa ich poradové číslo.

svb spravca

V prípade ak uvedené možnosti nebudú zaškrtnuté všetky položky typu SVB a S sa spočítajú do jednej a vytlačia sa do riadku z označením “Ostatné náklady“

svb spravca