SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Predpis záloh

SVB Správca 2008 (seriál) 31.08.2010

Článok popisuje možné nastavenia pre tlač predpisov záloh a poplatkov, ukážku tlačenej formy predpisu záloh a tiež popis možnosti editovania automatických textov v nadpise a hlavičke.

Možnosti pre tlač predpisu záloh:

  • cez tlačidlo na nástrojovej lište
  • výberom z menu "Súbor->Tlačiť"
  • klávesová skratka "Ctrl+P"
  • priamo z okna tvorby predpisov
Na obrázku je tlačidlo pre priamu tlač predpisu záloh z okna pre návrh predpisu.

tabuľka

Nastavenia ktoré umožňujú editovať niektoré texty predpisu a nastavenie tlačených stĺpcov pri položkách predpisu, nájdete v menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva", karta s názvom "Výstupné zostavy"

obrázok

Zmena textu v riadku označenom ako číslo 1 na obrázku spôsobí zmenu nadpisu v lište s predpisom (nadpis číslo 1).

obrázok

Ďalšou možnosťou je úprava vytlačených stĺpcov predpisu. Označením možnosti a, b alebo c v nastavení parametrov spoločenstva sa vytlačia nasledujúce varianty predpisu.

- výber možnosti a

Každá položka sa vytlačí podrobne. (Jej názov, spôsob výpočtu, cena za JM, jednotkové množstvo JM a na záver celková suma nákladov na položku, "spolu")

obrázok

- výber možnosti b

Položka sa vytlačí podrobne len ak je JM iné ako 1.

obrázok

- výber možnosti c

Tlačí sa len názov položky, spôsob prepočtu a celková suma nákladov na položku, "spolu".

obrázok