SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlačové zostavy

SVB Správca 2008 (seriál) 24.08.2010

Program SVB Správca poskytuje množstvo pripravených tlačových zostáv. V nasledujúcich dieloch seriálu sa preto zameriame na popis možných nastavení pri tlači. Ako prvé si priblížime možnosti pre tlač predpisu záloh a vyúčtovania.

Všetky tlačové zostavy sú dostupné cez menu programu "Súbor", výberom možnosti "Tlač", alebo tiež z hlavného okna programu cez klávesovú skratku Ctrl+P.

Následne sa zobrazí okno s "Možnosťami tlače". V ľavej časti okna je zoznam pripravených tlačových zostáv v programe, v pravo sú dostupné možnosti pre tlač vybratej zostavy. Možné je napríklad vybrať či sa bude tlačiť zostava len pre označeného vlastníka alebo pre celý dom a pod. Ostatné možnosti nastavenia tlače budú popísané neskor, podrobne pre každú zostavu.

Predpis záloh

tabuľka

Nastavenie tlače
  • Rozsah tlače - je možné vybrať tlač len pre označeného vlastníka alebo hromadnú tlač pre celý dom (možnosť všetky)
  • Dátum platnosti predpisu - z ponuky vyberte požadovaný dátum platnosti predpisu
Príklad vytlačeného predpisu záloh.

tabuľka

V hlavičke predpisu, sú zobrazené údaje o spoločenstve ako je jeho názov a adresa. Výpis položiek sa člení do skupín, tak ako boli vytvorené v okne tvorby predpisu záloh.

Vyúčtovanie nákladov na bývanie

Nastavenie pre tlač vyúčtovania nákladov sú rovnaké ako bolo v predchádzajúcom prípade. Nižšie je uvedený príklad vyúčtovania nákladov, vypracovaného v programe SVB Správca.

tabuľka

tabuľka