SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Automaticky generovaný predpis
Tabuľka konštánt

SVB Správca 01.02.2007

V predchádzajúcom diele sme si popísali ako postupovať v prípade, že vytvárame predpis ručne, t.j. vložením položiek bez automatickej aktualizácie. V tejto časti začneme s postupom pre vytvorenie automatického predpisu prepojeného s tabuľkou konštánt a automatickou aktualizáciou podľa zmien dát.

Prvý krok aj v prípade automaticky generovaného predpisu je vytvorenie skupín položiek. Tento krok bol podrobnejšie popísaný v časti ručne vytvorený predpis a preto prejdeme rovno na ďalší krok a to je vytvorenie tabuľky konštánt. Na túto tabuľku sa budú neskôr odkazovať všetky automatické položky predpisu a budú prepočítané podľa aktuálnych údajov o byte a vlastníkovi, pre ktorého sa predpis zostavuje.

Tabuľka košntánt

Tabuľku konštánt otvoríme podľa postupu zobrazenom na nasledujúcom obrázku (Financie -> Predpisy->Konštanty).

Po výbere uvedenj položky menu sa zobrazí okno pre vytvárania konštánt do predpisu.

Vytváranie konštánt má podobnú filozofiu ako vytváranie predpisu. Rovnako je možné konštanty ukladať a triediť do skupín, alebo ich môžete mať uložené všetky len v jednej skupine. Z vlastných skúseností odporúčam vytvoriť jednu skupinu pre každý kalendárny rok, nakoľko pri presune predpisov do ďalšieho kalendárneho roku, s posledným platným predpisom sa kopírujú aj konštanty. Pokiaľ by ste mali konštanty delené len podľa názvu skupiny položky predpisu a tá by bola v oboch obdobiach rovnaká, tak by ste strácali prehľad ktorá položka, ktorému prepisu patrí. Pokiaľ si ale k položke pridáte aj informáciu o kalendárnom roku, aj v ďalšom období budete mať jednoducho prehľad ktorá konštanta, ktorému predpisu patrí.

Na ukážku vytvoríme prvú konštantu. Kliknutím na tlačidlo pridať, vytvoríme skupinu konštánt napr. pre rok 2007. Ja som zvolil som názov Rok 2007 ale názov je samozrejme možné použiť podľa želania. V ďalšom kroku je potrebné pridať riadok, do ktorého zapíšeme údaje o prvej konštante. V tomto okamihu už je odblokované tlačidlo Pridať riadok pomocou ktorého vložíme prvý riadok. Teraz už len ako je na nasledujúcom obrázku treba vpísať identifikačný text konštanty a sumu.

Suma konštanty je bezrozmerné číslo v Sk. V tomto momente sa ešte neviaže na žiadnu konkrétnu fyzikálnu jednotku. V prípade elektriky spoločných priestorov dosadíme napr. číslo 20, teda 20 Sk. Väzba podľa akej jednotky sa vypočíta záloha sa vytvorí až pri vkladaní do predpisu. Podobne môžete vytvoriť aj ostatné potrebné konštanty (napr. fond opráv, servis meračov, poplatky za poštovné ...).

V prípade ak by sme upravovali tabuľku konštánt z predchádzajúceho obdobia ale aj v tomto prípade po potvrdení konštánt tlačidlom použiť, nastane situácia zobrazená na nasledujúcom obrázku.

Zelené podfarbenie položky indikuje stav, že konštanta nie je ešte použitá v žiadnom predpise. Je to preto aby bolo možné ľahko zistiť ktoré konštanty nie sú už potrebné a môžete ich beztresne vymazať. Vymazanie konštanty ktorá je použitá v predpise a nie je podfarbená zelenou farbou, má za následok zmenu celkovej sumy predpisu, nakoľko sa predpis bude odkazovať na neexistujúcu konštantu a automaticky bude dosadená nula ako jej hodnota.

V ďalšej časti sa budeme pokračovať popisom postupu, ako sa konštanty použijú v predpise záloh.