SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Adresár, nastavenie a použitie

SVB Správca 2008 08.09.2009

Aktualizácia 08/2009 prináša v programe jednu zásadnú zmenu. Mení sa práca a nastavenie adries ktoré sa používajú pre tlač predpisov, vyúčtovaní a pod. ako adresa vlastníkov, alebo adresa spoločenstva.

Hlavná zmena v práci s adresami spočíva hlavne v tom, že všetky adresy sa zadávajú do jedného zoznamu, tzv. "adresára". Zo zoznamu adries je možné v programe vybrať, ktorá adresa sa napríklad použije ako adresa spoločenstva tlačená do hlavičky, alebo priradiť každému vlastníkovi špeciálnu korešpondenčnú adresu, ktorá sa bude vždy tlačiť do predpisu alebo vyúčtovania.

Adresár

Operácie s adresami je možné vykonať v nastaveniach parametrov spoločenstva, cez menu "Nastavenie - Parametre spoločenstva", karta Adresár (v ľavej časti zobrazeného okna).

Zadané adresy je možné upravovať, mazať alebo nastaviť ako východzie pre každého vlastníka pri tlači v predpisoch alebo vyúčtovaniach. To znamená, že ak pre daného vlastníka nepriradíte cez "Editáciu osobných údajov" inú adresu ako je východzia, tak sa pre tlač predpisov použije tá, ktorá je v zozname adries označená ako "Východzia pre predpis" alebo pre vyúčtovanie.

zoznam adries, karta adresarVloženie novej adresy
  • Kliknite na tlačidlo "Nová adresa"
  • Zadajte ulicu, PSČ, Mesto prípadne poznámku. Do poznámky je možné zadať napríklad email, kontaktné údaje na predsedu spoločenstva a pod. Ak je poznámka zadaná tak sa vytlačí v hlavičke predpisov, inak sa tento údaje nepoužije. Ak je adresa zadaná ako východzia pre predpisy alebo vyúčtovanie, tak sa údaj poznámky ignoruje a nepoužíva sa.
  • Zadané údaje pridáte kliknutím na tlačidlo "Pridať"

hlavička predpisu s poznámkouOprava údajov
  • Kliknite na tlačidlo "Opraviť"
  • Opravte požadované údaje
  • Zadané údaje potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať"


Vymazanie
  • Kliknutím označte požadovanú adresu
  • Kliknite na tlačidlo "Vymazať"
  • Adresa sa odstráni zo zoznamu

Nastavenie adresy vlastníkovi

Ak je potrebné vlastníkovi nastaviť pre tlač predpisov alebo vyúčtovaní inú adresu ako sa používa pre všetkých, je potrebné cez "Editáciu osobných údajov" vybrať novú adresu zo zoznamu. Zmenu adresy je možné spraviť na karte "Doplnkové údaje", kde v dolnej časti karty stačí vybrať niektorú z ponúkaných adries.

Novú adresu do zoznamu je možné pridať cez adresár, tak ako bolo popísané v úvode článku.

nastavenie adresy