SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Import vyúčtovania z roku 2008

SVB Správca 2008 (seriál) 07.04.2009

Rok 2009 priniesol zmenu v používanej mene (Eur). Prechod na Euro, bolo už v programe zohľadnené v aktualizáciách počas minulého roku. Dnes si v krátkosti popíšeme ako treba postupovať pri importe vyúčtovania za rok 2008 do súboru roku 2009.

Import prebieha podobne ako tomu bolo aj po minulé obdobia. Treba ale pamätať na to, že vyúčtovanie roku 2008 bolo vypracované ešte v SKK, ale v roku 2009 sa už účtuje v mene Eur. Preto je potrebné vyúčtovania za rok 2008 pred importom prepočítať na menu Eur, lebo inak by sa do nového súboru roku 2009 importovali sumy odpovedajúce ešte SKK.

V aktuálnej verzii programu je preto potrebné postupovať pri importe podľa nasledujúceho postupu:

  • 1. Otvoriť súbor spoločenstva s údajmi za rok 2008.
  • 2. Vykonať prepočet celého súboru na menu Eur (cez menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva - Karta SKK/EUR").
  • 3. Uložiť súbor pod iným názvom na disk (nepoužívajte Ctrl+S, aby sa neprepísal pôvodný súbor, vyberte cez menu "Súbor - Uložiť ako ..." a zadajte názov nového súboru)
  • 4. Teraz môžete takto vytvorený súbor zatvoriť.
  • 5. Otvorte súbor s údajmi pre rok 2009.
  • 6. Importujte vyúčtovanie za rok 2008, ale z vytvoreného súboru podľa popisu v bode 1 až 4, tohoto postupu.
  • 7. Dočasne vytvorený súbor podľa bodu 1 až 4, je možné vymazať, už nebude potrebný.
Ak dodržíte tento postup, import údajov vyúčtovania roku 2008 prebehne v poriadku. V prípade nejasností môžete písať otázky do fóra na stránke alebo na info mail.