SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - Popis skratiek pre Typ a MJ

SVB Správca 30.01.2007

Tento krátky článok popisuje používané skratky pri tvorbe všetkých druhov predpisov, ktoré je potrebné zadať do stĺpca pre Typ a MJ (mernú jednotku) položky.

Pre každú položku je potrebné zadefinovať jej typ a mernú jednotku. Tieto údaje sú neskor potrebné pre správne vygenerovanie vyúčtovania a vypočítanie skutočných nákladov na jednotlivé položky. Program vždy pre danú položku povolí len tie merné jednotky ktoré je možné použiť pre zadaný typ položky. Preto ako prvé je potrebné zadať typ položky a až následne MJ.

Skratky pre stĺpec Typ položky

 • UK,TUV,TTV,SV – (Ústredné kúrenie, Teplá Úžitková Voda, Teplo na Teplú Vodu, Studená Voda) Tieto typy položiek je možné použiť jen jeden krát. Všetky uvedené položky sú špeciálny prípad zálohových položiek a preto je nutné pre ich vyúčtovanie poznať výšku faktúry nákladov.
 • Z - Zálohová položka. Tento typ položky sa dá použiť v predpise neobmedzený počet krát. Používa sa pre ľubovolnú položku na ktorú sa platí v priebehu roku záloha a na konci roku sa jej vyúčtovanie robí podľa faktúry skutočných nákladov. (napr. zrážková voda, elektr. spol. priestorov a pod.)
 • FO - Fond opráv domu. Tento typ by mali mať všetky položky ktoré sú použité na tvorbu fondu opráv domu. Všetky položky s týmto typom sú zlúčené vo vyúčtovaní do jednej skupiny.
 • SVB – podobne ako u fondu opráv, ale všetky položky s týmto typom sú zlúčené vo vyúčtovaní do jednej skupiny a vyjadrujú náklady na činnosť a správu spoločenstva.
 • S - ostatné stále platby. Sem patria všetky platby ktoré sa na konci roku nemusia vyúčtovať podla faktúr skutočných nákladov. (napr. platby za pripísanie na účet v banke, odpis meračov a pod.)

Skratky pre stĺpec MJ - merná jednotka položky

 • GJ – Giga Joule
 • kWh – kilowatt hodina
 • m2 – vyúčtovanie podľa metrov štvorcových, pre typ UK. Pri vytváraní vyúčtovania bude potrebné zadať počet metrov štvorcových pre každý byt
 • m2 – CP – položka bude vyúčtovaná podľa metrov štvorcových celkovej plochy bytu. Automaticky sa doplní zadaná hodnota v detailoch každého bytu.
 • m2 – UP – položka bude vyúčtovaná podľa metrov štvorcových úžitkovej plochy bytu. Automaticky sa doplní zadaná hodnota v detailoch každého bytu.
 • m3 – (metre kubické) napríklad pri spotrebe vody
 • byt – skutočné náklady zálohovej položky s MJ - byt sú vypočítane ako podiel počtu bytov v dome
 • osm – osobomesiace. Vyúčtovanie sa robí v tomto prípade podľa sumy skutočného počtu obyvateľov bytu pre všetky mesiace roku.
 • dielik – vyúčtovanie podľa dielikov meračov tepla, ktoré zobrazujú spotrebované teplo v dielikoch a nie v kWh