SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Ručne vytvorený predpis

SVB Správca 25.01.2007

Jedná sa o najjednoduchšie vytvorený druh predpisu ale najťažšie neskôr spravovaný. Prípadná neskoršia úprava položiek je prácna a časovo náročná. Jeho použitie je vhodné len pre správu malého počtu bytov, napriek tomu je ale tento spôsob vhodný na vytvorenie prvého predpisu, lebo je jednoduchý na pochopenie.

Ako prvé pri tvorbe každého typu predpisu je nutné vytvoriť skupinu položiek. Aby bolo možné zadávať jednotlivé položky predpisu, je nutné mať vytvorenú aspoň jednu skupinu. Využitie skupín položiek predpisu je v ich prehľadnom členení pri tlači ale aj pri práci s predpisom.

Vytvorenie skupiny položiek v predpise

Novú skupinu vytvoríme kliknutím na tlačidlo pridať v časti označenej na obrázku.


Potom do otvoreného okna vpíšeme názov skupiny a potvrdíme tlačidlom OK.

Takto sme vytvorili prvú skupinu v predpise, podobne je možné vytvoriť aj ďalšie. Zmenu aktívnej skupiny, do ktorej sa práve budú vkladať nové položky potom je možné vykonať výberom z rozbaľovacej ponuky na hornom obrázku s textom skupina1.

Vloženie položiek predpisu.

Tlačidlom pridať podľa nasledujúceho obrázku vložíme nový riadok pre novú položku do predpisu.

Po vložení nového riadku môžeme názov položky, prepočet cez, cenu za JM a JM priamo v tabuľke upraviť dvojitým kliknutím na príslušnú bunku. Stĺpec JM a Typ nie je možné editovať priamo v tabuľke ale len cez kontextové menu, ktoré sa zobrazí kliknutím ľavého tlačidla myšky na riadku s položkou. Vždy toto zobrazené menu platí pre riadok v ktorom je niektorá z buniek označená.

Ako názov položky použite text ktorý výstižne identifikuje danú položku, napr. Teplo na teplú vodu, Studená voda a pod. Do stĺpca prepočet cez je možné ale nie nutné vložiť text popisujúci, cez čo sa záloha na položku vypočíta. (OS - počet osôb, CP - celková plocha bytu a pod.). Pokiaľ napríklad vkladáme položku prepočítanú podľa počtu osôb v byte ako text použijeme OS, ako cena za JM vložíme napr sumu 25. Ak v bytu žije 5 osôb tak do stĺpca JM vložíme islo 5. Stĺpec spolu sa automaticky prepočíta a bude tam suma 125 Sk.

V tomto okamihu sme zadali všetko čo je potrebné pre správne vygenerovanie predpisu, ale aby bolo možné podľa predpisu aj správne vygenerovať vyúčtovanie nákladov, je nutné doplniť ešte posledné dva stĺpce. Oba stĺpce sa zadávajú cez kontextové menu ako bolo spomenuté vyššie. Menu pre tento riadok je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Podobne sa zadáva aj MJ pre položku. Stĺpec Typ určuje ako sa bude s položkou zaobchádzať pri výpočte vyúčtovania, MJ zase hovorí o tom v akej mernej jednotke sa vkladajú do vyúčtovania náklady a tiež ako sa majú náklady na položku vypočítať. Podrobnejšie význam jednotlivých skratiek bude popísaný v budúcom diele.

Podobne ako sme vytvorili prvú položku vložíme aj ostatné položky do jednotlivých skupín. Pred ukončením práce na predpise je nutné ešte zadať dátum platnosti predpisu. Tento dátum sa napíše do editovacieho políčka s textom predpis platný od.

V tomto okamihu je predpis vytvorený. Pokiaľ ste práve prišli na to, že by niektorú položku bolo vhodné presunúť napr. z prvej na druhú pozíciu v tabuľke je možné, na tento účel použiť modré šípky v pravo na obrázku. Presúva sa aktuálne označený riadok.

Na záver ešte pred potvrdením predpisu, v prípade že rovnaký predpis bude použitý pre každého vlastníka, je možné na uľahčenie práce zaškrtnúť voľbu Nastaviť tento predpis všetkým ... . Pri zaškrtnutí tejto voľby a kliknutí na tlačidlo použiť sa predpis tak ako je práve vytvorený nakopíruje pre každého vlastníka v databáze.

POZOR ! Táto operácia spôsobí prepísanie predpisov s rovnakým dátumom, vrátane záloh pre danú položku. Výšku záloh pre položky je nutné ručne, vždy po tejto operácii, každému vlastníkovy opraviť