SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Cenník

SVB Správca 2008 - nie som platca dph
- zľava pre spoločenstvá, rozhoduje IČO a adresa pre registráciu
SVB Správca 2008 Mini - 1. licencia
- pre spoločenstvá s počtom do 30 bytov
- základná cena programu vrátane poradenskej činnosti (mail, telefón)
- vrátane ročnej podpory zadarmo (preberanie aktualizacií z Internetu)
- modul peňažný denník
40,00 €
SVB Správca 2008 Profesionál - 1. licencia
- vrátane peňažného denníka
- základná cena programu vrátane poradenskej činnosti (mail, telefón)
- vrátane ročnej podpory zadarmo (preberanie aktualizacií z Internetu)
85,00 €
SVB Správca 2008 Firmy - nie som platca dph
- pre správcovské organizácie, firmy
SVB Správca 2008 Profesionál - 1. licencia
- vrátane peňažného denníka
- základná cena programu vrátane poradenskej činnosti (mail, telefón)
- vrátane ročnej podpory zadarmo (preberanie aktualizacií z Internetu)
260,00 €
Aktualizácie rok 2017 - nie som platca dph
- pre SVB, OZ paušálny poplatok bez ohľadu na počet licencií
- pre správcovské organizácie, firmy cena za 1 licenciu
- v prvom roku po zakúpení aktualizácia zdarma, aktualizácie sú spoplatnené až v druhom a ďalších rokoch
SVB Správca 2008 Mini - Balík služieb: Aktualizácie + technická podpora programu
- ročný poplatok
- v druhom a dalších rokoch od zakúpenia programu (preberanie aktualizacií z Internetu)
20,00 €
SVB Správca 2008 Profesionál - Balík služieb: Aktualizácie + technická podpora programu
-ročný poplatok
- v druhom a dalších rokoch od zakúpenia programu (preberanie aktualizacií z Internetu)
45,00 €
Príplatok za zasielanie aktualizácií poštou - príplatok v prípade zasielania aktualizácií na CD poplatok za poštovné a balné
(4x5 € poštovné + CD + manipulačný poplatok, Spolu 20 €)
20,00 €
Rozšírenie počtu licencíí - nie som platca dph
- poplatok za rozšírenie počtu licencíí
SVB Správca 2008 Mini (SVB, OZ) - cena platná pre súkromné osoby, SVB, OZ
- 2. a každá ďalšia licencia
- cena za jednu licenciu pri rozšírení počtu licencií na druhé a ďalšie PC (rozhoduje fakturačná adresa + pri objednávke je potrebné uviesť platné číslo licencie ktorú vlastníte)
20,00 €
SVB Správca 2008 Mini (SVB, OZ) - peňažný denník - cena platná pre súkromné osoby, SVB, OZ
- 2. a každá ďalšia licencia
- cena za jednu licenciu pri rozšírení počtu licencií na druhé a ďalšie PC (rozhoduje fakturačná adresa + pri objednávke je potrebné uviesť platné číslo licencie ktorú vlastníte)
- príplatok pre verziu SVB Správcu mini s modulom peňažný denník
12,00 €
SVB Správca 2008 Profesionál (SVB, OZ) - cena platná pre súkromné osoby, SVB
- 2. a každá ďalšia licencia
- cena za jednu licenciu pri rozšírení počtu licencií na druhé a ďalšie PC (rozhoduje fakturačná adresa + pri objednávke je potrebné uviesť platné číslo licencie ktorú vlastníte)
49,00 €
SVB Správca 2008 Profesionál (firmy) - cena platná pre správcovské organizácie, firmy
- 2. a každá ďalšia licencia
- cena za jednu licenciu pri rozšírení počtu licencií na druhé a ďalšie PC (rozhoduje fakturačná adresa + pri objednávke je potrebné uviesť platné číslo licencie ktorú vlastníte)
195,00 €
Ostatné - nie som platca dph
- ostatné poplatky
Diár, pripomienkovač termínov - pri doručení poštou na CD 8,00 €
Storno zaplatenej faktúry, 10% - 10% z fakturovanej sumy 0,00 €
Doplnenie špeciálnych funkcií do programu - hodinová sadzba
- rozumie sa doplnenie funkcií programu, ktoré štandardná verzia programu neobsahuje, na základe požiadaviek zákazníka
- cena bude určená po dohode so zákazníkom podľa zložitosti požiadavky do programovania funkcie
20,00 €